İslâmda hataların telâfisi vardır

Hüseyin Günay: “Sık olarak, kaçıncı rekâtta olduğunu unutan ve bunu vesvese yapan kişi ne yapmalıdır? Sizce bu konuda kesin çözüm nedir? Yanılmamak için ne yapılabilir?”

Mesleğimizin esasları ve İhlâs Risalesi

Celal Sağır: “İhlâs Risalesinde geçen, ‘Cadde-i Kübrâ-yı Kur’âniye olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar, bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var.’1 Cümlesini açar mısınız? Mesleğimizde...

Namazda özür ve necaset

Kasım Ali bey: “1-Namazda necasetin ne kadarına şer’î izin vardır? 2-Hastalığı...

Sünnet namazların terki ve tesbihat

Kasım Ali Güngör: “İkindi ile yatsının sünnetlerini bazen terk etmenin durumu ne...

Kâinatın bilgi işlem merkezi: Levh-i Mahfûz

Abdülaziz Bey: “Levh-i Mahfuz nedir? Hakkında bilgi verir misiniz? Allah Alim iken lev...