Kutlu siyah taş: Hacerü’l-Esved

Ankara’dan Kerem Battal: “Peygamberimizin (asm) peygamberliği öncesinde Kâbe’nin tamiri sırasında Hacerü’l Esved’i yerine koyma hususunda dikkatli olan müşrikler ahiretin ve bilhassa Cennetin varlığına inanıyorlar mıydı ki bu ...

Bakışın güzelliği ve çirkinliği

Ankara’dan okuyucumuz: “Gözün sorumluluk getiren bakışı üzerinde durur musunuz?”

Kutlu Doğuma binler tebrikler

O’NUN (ASM) GETİRDİĞİ NUR EŞSİZDİR Sevgili Peygamberimizin (asm) kutlu doğumunun...

Allah’ın ilmi senin bekan için yeter!

Merve Hanım: Mesnevî-i Nûriye 206. sayfada geçen şu cümleyi izah eder misiniz: “H...

Rahman Sûresi üzerine bir şerh denemesi

Fehmi Bey: “Rahman Sûresinin ilk âyetlerine göre, Allah önce Kur’ân’ı öğreti...