Nefiste rahmaniyet cilvesi

M. Fedai Bey: “Risale-i Nur’da 29. Lem’a’nın 2. Babının 7. Noktasında insanın nefsi rahmaniyetin cilveleriyle, kalbi de rahimiyetin tecellileriyle nimetlendiği, aklı da hakîmiyetin letaifiyle zevk aldığı bildiriliyor. Bu cümleyi a...

“Pot” eleğinden geçmeden

Karabük’ten Recep Günay :“Put ve pot meselesi nedir? Bıraksan Bediüzzaman’a özür de diletecekler, onu o adama kardeş de yapacaklar! Putu pota çevirmek talihsiz bir ısrar değil mi?”...

Bir Peygamberin karıncaya ceza vermesi ne demektir?

Salih Sütçüoğlu: “Hutbede bir eski zaman Peygamberinin karınca yakması nedeniyle ...

Şahs-ı manevî olmanın hakkı verilmeli

Tahsin Bey: “Basımına izin verilen Risale nüshalarında eksiklikler olduğu söyleniy...

Köleliğin kaldırılması

Abdullah Bey: Kölelik ve cariyeliği İslâm neden kaldırmadı diye soruyorlar. Ne ceva...