Türkiye, Bediüzzaman’ı anmaya ve anlamaya koşuyor

BU GÜN 23 MART. Bu gün, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin dar-ı bekaya irtihalinin 55. sene-i devriyesi. Bu vesileyle ülkemizde Bediüzzaman Haftası da başlamış bulunuyor.

Küsuf namazına hazır mıyız?

Salih Bey: “Küsuf namazı kılmanın hikmeti güneşin açılması için duâ etmek midir? Bu namazlar nasıl kılınır?”

Kalbin ateşle imtihanı

Ömer Bey: “Mesnevî’de geçen ‘Kalp çekirdeği nura inkılâp edinceye kadar ateş...

Âyetlerle Mi’raç mu’cizesi

Çamdibi’nden Muzaffer Kılınç: “Mi’raç ile ilgili olarak Necm Sûresinin 13 ve 1...

Hazret-i Hızır velî midir, nebî midir?

Murat Bey: “Hazret-i Hızır veli midir, nebi midir? Hızır hakkında bilgi verir misin...