Kurban kesmek kimlere vaciptir

Abdullatif Bey: “Maaşlı, fakat borçlu veya masrafı gelirinden çok ise, bu kişiye maaşlı olmakla kurban düşer mi?”

Tevriye ve Arefe günlerine doğru

Ali Bey: “Tevriye Günü ve Arefe Günü hakkında bir bilgi verir misiniz? O günlerde yapmamız vacip olan şeyler nelerdir?”

Kurban bayramına doğru

Mehmet Bey: “Kurbanlık alırken nelere dikkat edelim?...

Aleyhisselâm ifadesi kimler için kullanılır

Atilla Yılmaz: “Hazret-i Mehdi’ye aleyhisselâm ve mehdi-yi resul denir mi? Bunlar ne...

Zilhicce ayının faziletleri

Mersin’den Yaşar Kılınç: “Zilhiccenin ilk on gününün faziletleri nelerdir? Bu g...