Vahyedilmiş bir duâ: Celcelûtiye

Zübeyir Bey: “Celcelutiye hakkında bilgi verir misiniz? Celcelûtiye nedir? Nasıl bir eserdir?”

Doğruluk Kur’ân’ın, Allah’a imandan sonra birinci derecede emridir

Bayram Bey: “İşârâtü’l-İcâz’ da 87 ve 93. sayfalarda geçen yalan ve sıdk ne demektir

Özde de, sözde de doğruluk

Thk rumuzlu okuyucumuz: “Her söylediğin doğru olsun; fakat  her doğruyu her yerde s...

Yahudilerin iki fesadı

Nurettin Bey: “Sözler sayfa 366’da geçen, İsrailoğullarının oğullarını kesip ...

Beşinci Şuâ âhirzamanı doğru yorumlamıştır

Sümeyye Hanım: “Kastamonu Lâhikası 62. Sahifede Üstadımızın şöyle bir ifadesi ...