Noel kimin ritüelidir?

Avustralya’dan Fatih Yargı: “Malûmunuz yılbaşı geliyor gayr-i Müslim ülkede yaşıyoruz. Komşularımız Hıristiyan ve diğer dinlerden olabiliyor. Bunların bayramlarını kutlayabilir miyiz? Bunda bir sakınca var mı? Meselâ Noel’i kutlayabilir miyiz? Bunlar bizim bayramlarımızı kutluyorlar. Bu konuda ölçümüz ne olmalı?” Noel Kimin Sembolüdür? Toplumlar kendi örflerini yaşamakta hürdürler. Hiçbir topluma, kendisine ait

Devamı

Kimler mürted sayılır?

Ömer Bey: “Müslüman birisi Hıristiyan veya Yahudi olursa (yani, Ehli kitaptan) mürted mi sayılıyor?” İstatistik mi Yapıyoruz? Bizler ne mürtede mürted diyelim, ne ateiste ateist, ne deiste deist! Olmaz mı? İnsanlara bir damga vurunca iyi mi olacak? Rahat mı edeceğiz? Bu Allah’ı razı mı edecek? İnsanlar buna bayılacak mı? Ne

Devamı

Şaka ile dinden çıkılır mı?

Yalova’dan Mahmut Avcı: “Şaka yoluyla Hiristiyan dinindeki yanlış teslis inancının ifadesiyle karşımızdaki kimseye “sizi korusun” gibi ifadelerde veya haç çıkarma hareketinde, şaka ile boşamanın gerçekleştiği gibi, bir mesuliyet var mıdır? Diğer dinlerin argümanlarına karşı yaklaşımımız ve ifade ve harekâtımızda şakanın boyutu ve bunun sonucundaki mesuliyetlerimiz nelerdir?” İNANÇLA ŞAKA OLMAZ!   Şaka

Devamı

Nasaraların haçlarını kim kıracak?

Malatya’dan Kadir Sarıışık: “Barla Lâhikası 136. Mektup’ta Dereli Hafız Ahmed Efendi’nin mektubunda Üstad hazretlerinin Nasaraların saliplerini ve haçlarını kırması ile ilgili rüyanın yorumundan ne anlamalıyız?” GAYBÎ BİR RÜYA  Rüya ile amel edilmez ve etmeyiz. Ancak söz konusu rüya Risale-i Nur’da geçmesi itibariyle ciddiye alınması ve içindeki mesajlara bakılması gerektiğine inanıyoruz.

Devamı

Anglikan Kilisesi’nin sorularına cevaplar

Orhan Alagöz: “İngilizlerin meşihat-ı diniyeden 600 kelime ile cevap istedikleri sorular nelerdir?” KİLİSEDEN GELEN MEKTUP 1916 yılında İngiliz Anglikan Kilisesi İstanbul’daki Şeyhülislâmlık Makamına Londra’dan bir mektup gönderdi. Mektup’ta İslâmiyet’in ruhu, mahiyeti, geldiği günden beri insanın düşünce yapısı ve medenî hayatı üzerinde ne gibi etkiler yaptığı, insanlığın farklı problemlerini nasıl çözdüğü,

Devamı