Risale-i Nur mesleğinde ölçüler

Bu gün bir kitabın sayfalarına misafir olalım. Kitap, yazarımız, ağabeyimiz Sami Cebeci’nin “Risale-i Nur Mesleğinden Ölçüler” adlı kitabı. Yeni Asya Neşriyattan yeni çıktı.

Kitap Nur mesleğini tarif eden bir yol haritasını başarıyla önümüze koymuş. Arka kapağında diyor ki: “Risale-i Nur mesleği Sahabe mesleğinin bir cilvesidir” diyor Bediüzzaman. Bu yol hakikat yolu. Bu yol Sünnet-i Seniyyeye ittiba etmek yolu. Bu yol her biri güneşler gibi imanlar taşıyan Sahabelerin yolu… Bu yol Sıddık-i Ekber’in, Faruk-u Azam’ın, Osman-ı Zinnureyn’in, Şah-ı Velayet’in (r. anhüm ecmain) yolu. Bu yol Gavs-ı Azam’ın, İmam-ı Rabbani’nin, Şah-ı Nakşıbend’in, Mevlânâ’ların (rahmetulahi aleyhim ecmain) yolu… Kısacası bu yol selef-i salihinin, gelmiş geçmiş bütün istikamet erlerinin yolu… Kur’ân’ın geniş ve büyük caddesi… Bu kitap ise, bu caddede gitmek isteyenlere mütevazı ve mühim bir yol haritası…”

Kitap, “Zübeyrî Çizgi” yazısıyla başlıyor. Risale-i Nur mesleğini kavramak için Üstad Hazretleri’nin Üçüncü Said devresine tamamen şahit olan ve bizzat içinde yer alan Zübeyir Gündüzalp’in çizgisini kavramak lâzım geldiğini cerh edilmez bir gerçek olarak sunuyor.

“Okumak, Okumak Yine Okumak” adlı makale, Risale-i Nur mesleğinde istikamette kalmak için ihtiyacımız olan en temel esasa değinmiş: Okumak! Ve Zübeyir Ağabey’in uyarısı: “Şimdi oku; kabirde okuyamazsın.” Makale, Nurları okumayı bir hayat prensibi yapmayı ısrarla tavsiye ediyor. Bediüzzaman’ın Üç Hayat Devresini özetleyen makalesinde yazar, Bediüzzaman’ın bir bütün olduğunu, Üstadı üç hayat devresinde yaptıklarıyla kavrayıp ayırım yapmadan kabul etmenin ve gereklerini icra etmenin mesleğimizin önemli şartlarından biri olduğunu, mesleğe sadakatin bunu gerektirdiğini vurguluyor. Yazar, “Bediüzzaman ve Manevî Tahripçiler” adlı makalesinde Bediüzzaman’ın Cumhuriyet Türkiye’sindeki tavizsiz duruşunu ve mücadelelerini ve bu mücadelenin mânevî temellerini ele almış. İlerleyen satırlar, mesleğimizin önemli bir ayağının bu mücadelenin devamı olduğunu zihinlere perçinliyor. “Bediüzzaman’ın Manevî Şahsiyeti” isimli makale, Bediüzzaman’ın ve dâvâsının görev tanımını yapıyor. Makale nazara veriyor ki, süfyanî deccaliyet karşısında Bediüzzaman’ın ve dâvâsının görevi mehdiyet vazifesini ifa etmektir. Hiç şüphesiz Bediüzzaman’ı bu görev tanımıyla tanımak ve Bediüzzaman’ın dâvâsını bu görev tanımıyla yürütmek, mesleğimizin en temel dinamiğini teşkil ediyor.

OKU:   Bediüzzaman tevekkülü nasıl tarif ediyor?

 

“Müstakil Bir İman Hizmeti” başlıklı makale, Risale-i Nur hizmetlerinin özdeki istiklâliyetini ve diğer hizmetlerden farkını nazara vermiş. Makale, neden siyasî cereyanlardan ve siyasetli cemaatlerden bağımsız kalmamız gerektiğini Risale-i Nur’dan iktibaslarla izah ediyor. Mahşer günü Rabbimize yüz akıyla hesap verebilmek için iman hizmetinin safiyetini korumamızın ve ihlâsın önemi titizlikle işleniyor. “Hakkın Hatırını Yüce Tutmak” adlı makale, mesleğimizde gücün, kudretin, iktidarın ve kuvvetin değil, hakkın ve hakikatin ön plânda olduğu üzerinde duruyor. Mesleğimizi başarıyla yayın hayatına aktaran gazetemiz Yeni Asya’nın, “Gerçekten haber verir” logosuyla yarım asırdan beri haksızlıklara ve zulümlere karşı hep hakkın yanında tavır aldığı tesbitini nazarlara sunuyor. Makaleler, mesleğimizin çok önemli kilometre taşlarından olan Halktan İstiğna, İhlâs, Sadakat ve Tesanüt Sıfatları, İktiran Gerçeği, Kemiyet-Keyfiyet Dengesi, Meşverete Dayalı Bir Cemaat oluşumuz, Risale-i Nur Külliyatının bir bütün oluşu, Sahabe Mesleğinin temel özellikleri, Risale-i Nur’un dili, Risale-i Nur dersi nasıl yapılır, Risale-i Nur mesleğinde hürriyet kavramı, cihad anlayışı, neşriyatın önemi, diğer cemaatlerle maksatta ittifak, Risale-i Nur Talebelerinin siyasete bakışları, müsbet hareket, ilkeli duruş çizgimiz, devlet yönetimi ve ileri demokrasi, devlette kadrolaşma, ırkçılık, ittihad-ı İslâm, Avrupa Birliği ve Yeni Asya Ekolü gibi birbirinden önemli konu başlıklarıyla devam ediyor. Bir çırpıda okuyabileceğimiz, mesleğimizde istikameti koruyabilmemiz için bir deniz feneri mahiyetinde, ebatta küçük, manevî değerde büyük bir kitap olmuş. Risale-i Nur’a hizmeti hayatının gayesi sayan Nur Talebelerine bu rehber kitabı tavsiye ediyor, yazarını ve yayıncısını tebrik ediyorum.

OKU:   Risâle-i Nur dairesinin manevî kimliği

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir