Peygamberler arası 10 larca derece farkı var mıdır?

Bursa’dan Kemal Akay: “Muhammed (asm) daha büyük olduğu halde, Salli Barik duâsında İbrahim Aleyhisselâm ile mukayese edilmesinin hikmeti ne olabilir?” Derece Bakımından Peygamberler Peygamberler arasında üstünlük caizdir ve vakidir. Bakara Sûresi’nde geçen, “Allah elçileri arasında ayırım yapmayız.” 1 cümlesi bu üstünlüğe mani değildir. Çünkü bunu söyleyen mü’minlerdir ve kast ettikleri,

Devamı

Rasulullah’ın (asm) hayatı ve ahlakı Kur’an’dır

İstanbul’dan Hamdi Göcek: “Geçenlerde bir yerde “Kur’ân insanın/kulun ‘ne yapması’ gerektiğini söylerken, hadisler ‘nasıl yapması’ icap ettiğini söyler” tarzında bir ifade ile karşılaştım. Böyle umumî bir tasnif yapmak mümkün müdür?” O (asm) En Mükemmel İmamdır Böyle bir tasnif genel itibariyle yapılabilir. İstisnalar kaideyi bozmamak şartıyla… Meselâ namazı ifade eden salât

Devamı

Hazret-i Muhammed’in (asm) sair mu’cizeleri

Karadeniz Ereğli’den Celalettin Gültekin: “Kur’ân, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın mu’cizesidir sözünü nasıl anlamalıyız?” Hazret-i Muhammed’in (asm) mu’cizeleri üç grupta inceleniyor: 1. Manevî mu’cizeleri Kur’ân-ı Kerîm, Peygamber Efendimizin (asm) en büyük mu’cizesidir. Peygamber Efendimizin (asm) diğer mu’cizeleri sadece kendisiyle yaşayanlar tarafından görüldüğü ve kendinden sonra bittiği hâlde, Kur’ân-ı Kerîm kıyamete kadar bitmeyecek

Devamı

Peygamberimizin (asm) ümmî oluşu ne demektir?

Nuri Çakır: “Peygamberimizin (asm) okuma yazma bilmiyor olmasını kabullenemeyen bazı kişiler onun ümmîliğinin başka manaya geldiğini iddia ediyorlar. Bu iddiaların tarihî kaynağı var mı? Ümmîlik konusunda İslâm literatüründe farklı görüşler var mı? Risaleler bu konuda ne diyor?” Parmak Kalemini Kullanmıştır Arapça’da “El-Ümm” anne demektir. Ümmî ise anneye ait olan, annenin

Devamı

Risalet görevinde teklifin yeri

Ankara’dan Muammer Bey: “İşaratül İ’caz’da İleyke tefsirinde Peygamber Efendimiz’in (asm) “teklif” üzerine cüz’î ihtiyarıyla risaleti haml ve kabul ettiği yazıyor. Haml ve kabulünün teklife bağlanması ne manaya geliyor?” TEKLİFİN MÂNASI    Risalet de olsa, ubudiyet de olsa, bir vazife için önce teklif, ardından kabul gelir. Teklif olmadan kabul olmaz. Teklif

Devamı

Resûlullah’ın (asm) Hazret-i Hatice ile evlenmesi

Bandırma’dan Mustafa Ataç: “Peygamber Efendimiz (asm) kaç yaşında evlendi? Bu evlilik nasıl gerçekleşti? Yedinci Mektup’ta geçen şu cümleden on beş yaşında evlendiği çıkar mı? “On beş yaşından kırk yaşına kadar, hararet-i gariziyenin galeyanı hengâmında ve hevesat-ı nefsaniyenin iltihabı zamanında, dost ve düşmanın ittifakıyla kemal-i iffet ve tamam-ı ismet ile Haticet-ül

Devamı

Salâvatlar kimler tarafından düzenlendi?

İrfan Bey: “Salâvatlar Peygamber Efendimiz (asm) zamanında ve kendisi tarafından mı düzenlendi, yoksa sonradan âlimler tarafından mı düzenlendi?” SALÂVATI EMREDEN CENAB-I HAK’TIR  Salâtü selâmı emreden bizzat Cenab-ı Hak’tır. Buyurur ki: “Allah ve melekleri, Peygamber’e çok salât ederler. Ey iman edenler, siz de ona salât edin, tam bir teslimiyetle de selâm

Devamı