Yanınızda bir hazinenin anahtarı var mı?

Gebze’den Dr. Dt. Hamza ULU: “Barla Lâhikası 259 numaralı mektupta, Üstadımız, İsra Sûresi’nin 44. âyetinin, her mektubun başında yazılmasının hikmetini izah ediyor. 2. Sebepte “İtimat ettiğim mühim Üstadlarımın mektuplarının….” cevabındaki mühim üstadlar kimlerdir? Hangi mektuplarında geçmektedir?” TEFEKKÜR MESLEĞİ   Üstad Hazretleri kendinden önceki âlimlerin güzel adetlerinden mesleğine uygun gördüklerini yaşatmış, hatta

Devamı

Kör kuyunun sırrı

Salih Sütçüoğlu: “Barla Lâhikası’nda Binbaşı Asım Beyin bir mektubunda Hazret-i Ali’nin kuyuya üflemesi ile Mevlânâ’nın ney’i hakkında bir ilişki kuruluyor. Bu kısmı açıklar mısınız?” BİNBAŞI ASIM BEYİN İMTİHANI    Binbaşı Asım Bey… 1877 yılında İzmit’te doğdu. Trablusgarp, Şam, Muğla ve Manisa`da görev yaptı. Ömrünün kırk yılı askerlikle geçti. Bediüzzaman sürgün

Devamı

Nasaraların haçlarını kim kıracak?

Malatya’dan Kadir Sarıışık: “Barla Lâhikası 136. Mektup’ta Dereli Hafız Ahmed Efendi’nin mektubunda Üstad hazretlerinin Nasaraların saliplerini ve haçlarını kırması ile ilgili rüyanın yorumundan ne anlamalıyız?” GAYBÎ BİR RÜYA  Rüya ile amel edilmez ve etmeyiz. Ancak söz konusu rüya Risale-i Nur’da geçmesi itibariyle ciddiye alınması ve içindeki mesajlara bakılması gerektiğine inanıyoruz.

Devamı

Bizler ölüme karşı nur-u Kur’ân ile cidaldeyiz sözünü nasıl anlamalıyız?

Yozgat’tan Rabia İlhan: “Üstadın, “Bizler ölüme karşı nur-u Kur’ân ile cidaldeyiz.” 1 sözünü nasıl anlamalıyız? Atalet ve Fütura Karşı Emirdağ’ında yazılan bu mektup, gafletin çok olduğu ve dikkatlerin çok dağıldığı bir yaz mevsiminde Nur Talebeleri’ni ikaz etmek ve bütün dikkatlerini hizmete, Nura ve ahirete teksif etmek üzere yazılmıştır. Aylardan ibadetlerin

Devamı

Ecnebi oyunlarıyla İslâmiyet’te inkılâp yapılmaz

İsmail Subaşı Bey: “Barla Lâhikası’nda, ‘Seyda’nın bintü’l-fikri o güzel kıza, Hulûsi ile Abdülmecid’den maadâ her kim bakarsa câiz değildir. Mahrem olanlar da, bu hususta nâmahremdir.’ cümlesinde kast edilen mahremiyet nedir?” Yedinci Kısmın Önemli İşaretleri Bu cümle, Hulûsi Bey’in Barla Lâhikası’nda geçen bir mektubundandır ve Abdülmecid Efendi’ye aittir. Hulûsi Ağabey, Yirmi

Devamı

Yeni Asya zarara rızasıyla gireni savunmaz

Aydın’dan Turgay Namdar: “Üstad hazretlerinin ifade ettiği, ‘Zarara kendi razı olanın lehinde bakılmaz, ona şefkat edip acınmaz.’ (Emirdağ Lahikası, s. 91) gerçeği muvacehesinde, hiçbir şeyden habersiz masumları hariç tutarsak, zarara rızasıyla giren bazı çevrelerin lehine yayın yaptığımız ithamları geliyor. Bu ithamlara nasıl cevap verebiliriz?”   Yeni Asya Baki Değerleri Savunur

Devamı

Risale-i Nur’da Hazret-i Osman (ra) meşrebi

İzmir Payamlı’dan Halil Çadır: “Şamlı Hafız Tevfik’in mektubunda geçen “meşreben hazret-i Osman-ı Zinnureyn…”1 ifadesini açıklar mısınız?” Çekirdek-Ağaç Misali Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin hayatında ve davasında dört halifenin mesleği, meşrebi, karakteri, izi, özü, yüzü mevcuttur. Nasıl çekirdekte ağacın tüm hususiyetleri öz olarak, meşrep olarak, fihriste olarak bulunur. Ağaç ise çekirdeğin açılımıdır:

Devamı