Allah’ın nebisine iftira mı?

Trabzon’dan Enver Dilber: “Sosyal medyada bir münadi Üstad’ın aktardığı bir mu’cize için ‘iftira’ diyor. Bu rivayeti izah eder misiniz: Altıncı çocuk: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm namaz kılarken, hırçın bir çocuk, namazını kat’edip geçtiğinden, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm “Allahümm’ekta’ eserehû” demiş. Ondan sonra çocuk daha yürümemiş öyle kalmış, hırçınlığının cezasını bulmuş.”

Devamı

Siyasette doğru ölçüler

Uşak’tan Cahit Özpınar: “Üstadın siyasî görüşü nedir? Açıklar mısınız?” Bu Gün de Tazeliğini Korumaktadır Bediüzzaman, dinî, imanî, içtimaî ve siyasî konularda da çok büyük bir ilim mirası bırakmıştır. Onun Kur’ân’dan ve hadis-i şeriflerden süzerek alıp ortaya koyduğu içtimaî ve siyasî ölçüler ümmetin yaralarına merhem mahiyetindedir. “Din ve iman” alanındaki vazifesi,

Devamı

Tedbirde odun yığınlarının yeri

Erdoğan Akdemir: “Tarihçe’de geçen, ‘Çünkü böyle bir imtihanda inatçı, bahaneci ve insafsız muarızların karşısında teşhir edilmesinden herkes anladı ki, hiçbir hile hiçbir enaniyet hiçbir garaz, hiçbir dünyevî ve uhrevî ve şahsî menfaat karışmamak, tam halis; hak ve hakikatten geliyor. Eğer perde altında kalsaydı çok manalar verilebilirdi. Daha avam-ı ehl-i iman

Devamı

Said Nursî’nin siyasete getirdiği orijinal yaklaşım

Hilmi Çekici: “Said Nursî siyasetten uzak durmuştur. Ama aynı zamanda siyasî vazifesi de vardır. Bunu nasıl anlayacağız?” Said NursÎ ve Siyaset Said Nursî bir din âlimidir. Savunduğu değerler bakidir, uhrevîdir, semavîdir. Siyaset ise bir yönetim sanatı olmakla beraber, dünyevîdir, arzîdir, geçici teamüllere sahiptir. Said Nursî ile siyaset, hem de siyasette

Devamı

Said Nursî’nin siyasî vazifesi

Hilmi Çekici: “Said Nursî siyasetten uzak durmuştur. Ama aynı zamanda siyasî vazifesi de vardır. Bunu nasıl anlayacağız?” Büyük Bir Vazife Said Nursî Hazretleri’nin siyasî vazifesi vardır. Ama o, siyasetçi değildir. Said Nursî, siyasî vazifesini bir parti kurmadan, devletin idaresine karışmadan, siyasî oluşumlara bir adam göndermeden ve hatta siyaseti takip etmeden,

Devamı

Bediüzzaman niçin evlenmemiştir?

Sabri Aksoy: “Evlenmek Peygamberlerin sünneti olduğu halde, Üstadımız niçin evlenmedi? Bu konuyu hadisler ışığında açıklar mısınız?” EVLİLİĞİN HÜKMÜ   Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri normal zamanda gelmemiştir. Halen fasıl fasıl hükmünü icra eden felâket ve helâket asrında gelmiştir. Dinimiz evliliği teşvik etmekle beraber, herkes için her hal ve şartta uyulması gereken emirlerden

Devamı