19 ile şifrelenmiş bir virüs: Covid-19

Ergin Boz: “Müddessir Sûresi 30. Âyetinde geçen 19 ile Covid-19 arasında bir alâka kurmak mümkün mü? Burada 19 ile ne kast ediliyor? Müddessir ‘’ demektir. Bu salgında maske, siperlik ve saire kullanılması ve evlerde kalınması nasıl bir tevafuktur?”

İmanınız Varsa Yeter

Ne harfperestiz, ne rakamperest. Bizi Allah’ın takdirine, kudretine, hâkimiyetine, iradesine, kelâm-ı kadimine bağlayan güç, imandan başka bir şey değildir. İmanınız varsa, o her şeye yeter. Risale-i Nur’da geçtiği gibi, kâinatta en büyük hakikat imandır.

Bununla beraber, Kur’ân’ın nazmında, belâgatında, kelimelerinin ve harflerinin dizilişinde taklit edilmez bir i’caz vardır. 1 Fakat Kur’ân’ın kelimatından, harflerinden, âyetlerinden harf ve rakam çıkarımları ile belirli tarihlere ve manalara ulaşmak için ehil olmak gerekir. İlimde rasih olmak gerekir.

Kur’ân’da müteşabihat vardır. Yani çözülmesi ilme bağlı zor sırlar vardır. 2 Ve Kur’ân, bu sırları ancak Allah’ın bileceğini ve ilimde rüsuhu ve derinliği olanların fark edeceğini kaydediyor. 3

İlminiz yoksa hata yaparsınız, hatanızla muhteşem bir binaya zarar verirsiniz. Hatanız küçüktür ve size aittir. Ama yıkılmaz bir binayı nadanların diline dolamış olursunuz. Kaş yapayım derken göz çıkarırsınız. Bundan Allah’a sığınmalıdır.

Üzerinde 19 Vardır

Müdessir Sûresi şiddetli bir sûredir. Müşriklerin kibirlerini, şirklerini yüzlerine şiddetle vuran, onlara Cehennemin narını, sakarını, zebanisini hatırlatan bir şiddete sahiptir. Kur’ân âyetleri indikçe, müşriklerden Velid bin Muğire kibirlenerek Hz. Peygamber’e (asm) sihirbaz demiş ve Kur’ân’ın sihirden ibaret bir beşer sözü olduğunu söylemiştir.

OKU:   Dördüncü Söz’de tefsir edilen iki âyet hangileridir?

Kur’ân şu sert sözleri onlara söylemiştir: “Kahrolası! Nasıl da ölçtü biçti! Sonra baktı. Kaşlarını çattı. Suratını astı. Sonra sırtını dönüp gitti. Kibirlendi. Ve dedi ki: “Bu ancak evvel zamandan gelmiş bir sihirdir. İnsan sözünden başka bir şey değildir!” Ben onu sakara sokacağım! Sakar nedir bilir misin? Ne sonu gelen, ne bırakan bir ateştir! İnsana yaptıklarını gösteren ve insanı kavuran! Üzerinde on dokuz vardır.” 4

Âyette geçen 19 ifadesi, Cehennemde görevlendirilmiş 19 saf, sert ve yönetici melek, yani zebanî 5 ile tefsir edilmiştir. Öte yandan 19 rakamı, Kur’ân’ın bütün âyetlerine mührünü vurmuş gizemli bir şifre olarak da ele alınmıştır.

Biz bu gizeme girmeyeceğiz. Ancak bir yıldan beri Covid denen bir canavarın da 19 şifresiyle meydana çıktığını ve dünyayı canından bezdirdiğini teslim ediyoruz.

Covid-19 Canavarının Uyarısı

Korunmak için örtü gerektiren Covid canavarının 19 şifresine bürünmüş olması tesadüf mü? 19 Rakamı Cehennem zebanîsi gibi, Roma dehasına bağlı iğrenç medeniyet sahiplerine çağrı yapıyor: “Zulmetmeyin!” diyor! “Mazlumu öldürmeyin!” diyor!

Orada Çin’de bir halk sınıfı ölümcül kamplarda yok ediliyor; buna dur deyin diyor. Beride Arakan’da mazlum bir halk sınıfı ölümün bin bir renginden geçti! Evsiz, barksız, aşsız kaldı! Ne yaptınız diyor! Onları Bhasan Char Adasına ölümün ve kimsesizliğin kıyısına sürmeyin, diyor. Koca BM ne yapıyor, Müslüman dünya ne yapıyor onlar için, diyor?

OKU:   Rahmet gazaba hâkimdir

Yemen’de koca bir halk sınıfını yaktınız, yıktınız, insanları, aileleri parçaladınız, biçtiniz, öldürdünüz. Şimdi terörist olmadıklarını söylüyorsunuz! Bu lütuf mu oldu? Onları neden öldürdünüz, bunun hesabı yok mu diyor!

Suriye’yi pis siyasetinizle Cehenneme çevirdiniz, çoluk, çocuk demediniz; halkını öldürdünüz, perişan ettiniz; bunun hesabı yok mu diyor?

Ülkenizin hapishanelerini, suçunu hukuk ölçeğinde ispatlamadığınız çoluk-çocuk, kadın, genç insanla doldurdunuz; adalet nerede diyor. Adaletten bile bile şaştınız; bunun hesabı yok mu diyor?

Bunlar sadece birkaçı… Dünyanın zulümle dolduğunu görmemek mümkün mü?

Ciddî temizlik gerekiyor! Belki 19’un daha çok işi var! Allah beterinden saklasın! Âmin.

Dipnotlar:

1- Sözler, s. 412.
2- Zümer Sûresi: 23.
3- Âl-i İmran Sûresi: 7.
4- Müddessir Sûresi: 18-30.
5- Zemahşerî, IV, 184; Şevkânî, V, 378; İbn Âşûr, XXIX, 298.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir