Zaptedilmeyen üç mühim kale

Ankara’dan Ahmed Özdemir: “Telvihat-ı Tis’a’da tarikatlar için geçen, üç mühim ve sarsılmaz kale-i İslâmiyeden bir kalesidir” ifadelerinde üç mühim kal’a-i İslâmiye’den biri tekkeler; öteki iki kale hangileridir?” Tarikat Rehberi Telvihat-ı Tis’a Risalesi’nde Bediüzzaman, tarikatların hakikatlerinden, öneminden, mesleklerinden, ifrat ve tefritinden, vartalarından, faydalarından bahseder. Tarikatın bir kutbu gibi tarikatı, tasavvufu, velâyeti,

Devamı

Resûlullah’ın (asm) Hazret-i Hatice ile evlenmesi

Bandırma’dan Mustafa Ataç: “Peygamber Efendimiz (asm) kaç yaşında evlendi? Bu evlilik nasıl gerçekleşti? Yedinci Mektup’ta geçen şu cümleden on beş yaşında evlendiği çıkar mı? “On beş yaşından kırk yaşına kadar, hararet-i gariziyenin galeyanı hengâmında ve hevesat-ı nefsaniyenin iltihabı zamanında, dost ve düşmanın ittifakıyla kemal-i iffet ve tamam-ı ismet ile Haticet-ül

Devamı

Aşkın gözü ne zaman doğruyu görür?

İzmir Çamdibi’nden Mevlüt Gül: “Mektubat’ta aşk-ı mecazîyi tarif eden endam ayineleri misali vardır. O konuyu açar mısınız?” AŞK ŞİDDETLİ MUHABBETTİR   Aşkın gözü kördür. Gerçek âşık için yalnızca sevgilisi vardır. Kendisi de yoktur. Aşkı şiddetlendikçe sevgilisinin bedenini de terk eder, aşkın manasında erir. Damağında ve dimağında yalnızca aşkın tadı kalır. Aşkın

Devamı

Bediüzzaman’ın Avrupa’yı Avrupa’ya şikâyeti

Ali Karakaş: “Mektubat 729’da geçen ‘yirmi hükümet’ nedir? Avrupa Birliği ülkeleri olabilir mi?”  AVRUPA İKİDİR Bediüzzaman Hazretleri Avrupa’ya tek pencereden bakmıyor. İki pencereden bakıyor ve Avrupa’yı ikiye ayırıyor: 1-  İsevîlik din-i hakikîsinden aldığı feyizle hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nâfi san’atları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden Avrupa. 2-

Devamı

İman iyiliği, iyilik kerameti

Ali Karakaş: “Uhuvvet Risalesinde geçen kerîm olana iyilik yapmak ne demektir?”   MÜ’MİN İMANIN KERAMETİNE ULAŞMIŞTIR Uhuvvet Risalesi, Risale-i Nur’un yıldızlarından birisidir.  Uhuvvet Risalesinin yıldız kavramlarından birisi de “mü’minin şe’ni kerim olmaktır” kavramıdır. Kerîm esma-i hüsnadandır. Allah’ın cömertlik, kerem ve şeref sahibi olduğunu; ikram, iyilik ve ihsanının bol oluğunu ifade

Devamı

Ahirette elbiselerimiz nasıl olacak

Nazım Bey: “Yirmi Sekizinci Mektubun Dördüncü Nüktesinde geçen mahşerde diriliş keyfiyeti hakkındaki soru ve cevabı izah eder misiniz?” ELBİSELERİMİZ NASIL OLACAK? Yirmi Sekizinci Mektubun Dördüncü Nüktesinde mahşerle ilgili sorulan sorulardan sonuncusu, “Cennet ehlinin ve Cehennem ehlinin elbiseleri nasıl olacak?” sorusudur. Bedîüzzaman bu soruya da, diğer sorularda olduğu gibi Kur’ân’ın nurundan

Devamı