Cömertliğin yolu zekâttan geçer

Metin Bey: “Koyun yerine evi arabası olanların zekât karşısındaki durumları nedir? Meselâ sadece oturduğu bir evi ve binek olarak arabası olanların durumu gibi. Kirada evi olanların kiradaki evinin piyasa değeri üzerinden mi, yoksa sadece elde ettiği kira gelirinden mi zekât vermesi gerekir?” ALLAH CÖMERTTİR, CÖMERT OLANI SEVER   Oturduğumuz eve ve

Devamı

Bir iyiliğin on kat karşılığı vardır

Mehmet Öztürkeri: “Veren el alan elden üstündür. Vermeye geçimiyle mükellef olduğun kimselerden başla” 1 hadisinden hareketle kişi vereceği zekâtı bu guruba verebilir mi? Yoksa bu hadisi nasıl anlamalıyız?” SADÂKADA EFDAL OLAN   Hadiste kast edilen sadâkadır. Sadâkada alt sınır ve üst sınır yoktur. Zekâtın ise şartları ve sınırları vardır. Sadâkanın en

Devamı

Kur’an’da zekât verilecek yerler

Gönül Sütçü: “Zekâtın halisane nerelere verileceğine bilgilendirirseniz memnun oluruz.” SEKİZ SINIF   Kur’ân’da zekâtın sekiz sınıftan birine verilebileceği beyan edilir. 1  Bu sınıflar üzerinde kısaca duralım: Fakirler: Zekât verebilecek malî gücü olmayanlardır. Miskinler: Zarûrî ihtiyaçlarını dahi teminden âciz kalanlardır. Zekât işinde çalışanlar: İşi sadece zekât toplamak olan görevliler. Müellefe-i Kulûb: Kalpleri

Devamı

Zekâtlarımız hizmetlerimize

Muhtelif okuyucularımız: “Zekâtımızla yayınlarımızı destekleyebilir miyiz?” KILIÇ YERİNE KALEM    Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Kıyamet günü âlimlerin mürekkebi şehitlerin kanı ile tartılır. Âlimlerin mürekkebi üstün gelir.” 1 Anlaşılıyor ki, asrımızın cihad vasıtası dâhilde kılıç değil, kalem ve yazıdır. Sünnette de, günümüzde de kalem, yazı ve mürekkep, kılıçtan daha keskindir.

Devamı

Malı zekâtla arttırmak

Hasan Bey: “Zekâtın engelleri nelerdir?” En Büyük Engel Hırs Zekâtın en büyük engeli hırstır. Oysa hırs hüsrana ve batmaya sebeptir. Bedîüzzaman buna misallerle açıklıyor: Ağaçlar ve bitkiler hırs göstermezler, kanaatle yerlerinde dururlar; rızıkları onlara koşarak gelir ve kanaatlerinden dolayı öyle bir bereket bulurlar ki, hayvanları beslerler. Hayvanlar ise hırs ile

Devamı

Allah seni darda bırakmayacaktır

İsmail Ünsal: “Allah için vermenin faziletleri nelerdir?” BEN BUNUNLA EMROLUNDUM    Adamın biri Peygamber Efendimiz’e (asm) gelip yardım istedi. Peygamber Efendimiz (asm) elinde ne varsa verdikten sonra: “Elimde bu kadar var! Fakat sen git, benim adıma ihtiyacın olan şeyleri satın al, ben senin borcunu öderim!” buyurdu. Hazret-i Ömer (ra): “Ya

Devamı

Sahibini kirleten mal nedir?

Hüseyin Bey: “İnsan mal tutkusuyla kirlenir mi? Hangi tür mal insanı kirletir?” ZAN SEBEBİYLE ZAYİ ETMEYELİM    İnsanın emek verdiği malı sevmesinde bir sakınca yoktur. Fakat mal için daha büyük şeyleri feda etmeye başlarsa, meselâ mal için, mal açısından çok daha zengin olan âhireti feda ederse, mal için maneviyatı feda

Devamı