Çocuğa isim vermek

Erzurum’dan okuyucumuz: “1- İki çocuğu olanlar çocuklarından birisine Peygamber Efendimizin (asm) adını koymazlarsa şefaatinden mahrum kalırlar diyenler var. Doğru mudur? 2- Zübeyir ne anlama geliyor? Kötü anlama gelen isimler değiştirilmeli mi?”

1- Çocuklara güzel isim vermek çocuğun babası üzerindeki haklarındandır ve sünnettir. Sünnet çerçevesinde Peygamber Efendimizin (asm) isimleri, sair peygamberlerin isimleri ve güzel mânâlar ifade eden isimler verilebilir. Çirkin mânâlara delâlet eden isimler verilmez.

Ancak iki çocuğu olup, bunlardan birine Peygamber Efendimizin (asm) isimlerinden birini vermeyenin şefaatten mahrum kalacağı tarzında bir ölçü, bir vücûbiyet, bir ceza ve bir müeyyide Din-i Mübin-i İslâmda yoktur. Bu sözde abartı vardır. Güzel dinimizde abartılara yer yoktur.

Çocuklarımıza “güzel mânâlara” delâlet eden isimler vermemiz sünneti ihya açısından önemlidir ve yeterlidir. Sünnet-i Seniyyeyi ihya edenlerin ise inşallah şefaate ulaşmaları umulur.

2- Güzel isim koymayı tavsiye eden Peygamber Efendimizin (asm) kötü anlamlı veya yanlış anlaşılabilecek isimleri daha güzelleriyle değiştirdiği doğrudur. Meselâ; Harb, Savaş, Acı, Yesâr (sal), Hazn (zor), Asram (kesen), Afire (çorak arazi), Benû Zinye (zinâ oğulları), Şeytan isimlerini anlamsız ve çirkin bularak; Melikü’l-Emlâk (Meliklerin Meliki) ismini Allah’ın gazabını çekeceğini haber vererek—çünkü Allah’tan başka meliklerin Meliki yoktur—; Rebâh (kâr), Necih (kurtulmuş), Bereket isimlerini yanlış anlamaya müsâit bularak çocuklara verilmesini tavsiye etmemiştir. Meselâ, “Bereket orada mı?” diye sorulduğunda, “Bereket yok!” denirse yanlış anlaşılır.

OKU:   Öfkeyle boşama gerçekleşmez

Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm) bunlardan “Harb” ismini “Selm” (barış) adıyla, “Hazn” adını “Sehl” (kolay) adıyla, “Asram” adını “Zür’a” (eken) adıyla, “Benû Zinye” adını “Benû Reşde (dürüst oğulları= adıyla değiştirmiştir.1

Üstad Bedîüzzaman da sadık talebesi Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin; “Zîver” olan ve “süs, ziynet ve bezek” anlamlarına gelen ismini, “yazılmış kitapçık ve risâle” mânâsında bulunan “Zübeyir” adı ile değiştirmiş ve böylece “ismi daha iyisiyle değiştirme” sünnetini ihya etmiştir.

Zübeyir ismi, “yazılı levha, mektup ve kitap” mânâsında olan ve Hazret-i Dâvûd’a (as) inen mukaddes kitabın adı olan “Zebur” ismi ile aynı kökü paylaşmaktadır.

Demek oluyor ki, ilk bakışta yanlış anlaşılabilecek veya yanlış mânâlar çağrıştıran isimleri daha güzelleriyle değiştirmek sünnettir.

Dipnot:

1- Taç, 5/815- 836

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir