Alimin şeytanı neden kurmay sınıfındandır?

Ordu/Ünye’den Dursun Penekli: “Sizin nefis ve şeytanlarınız benim nefis ve şeytanımdan daha asi, daha tâğî, daha şakî değiller. (Mesnevî-i Nuriye, s. 88) geçen şeytanla alâkalı mevzuu nasıl anlamalıyız? Avamdan bir adamın şeytanıyla bir âlimin şeytanının farkları nedir?” İnsanlar ve Cinler İmtihandadırlar Var sayalım ki Cenab-ı Allah insanı, cinni ve meleği

Devamı

Şeytanı Şeytan yapan kimdi?

Atiye İvedi ve Sümeyye Akçay: “Bir arkadaş soruyor. Aynen iletiyoruz: “Şeytanı şeytan yapan kimdi? O kibir nasıl oluştu? Şeytanın secde etmediği tek bir yer bile yokmuş. Başka bir şeytan mı vardı?” Kibir Gazaba Götürür Kibir bize niçin verilmiştir? Kâfire izzet için… Müslüman’a karşı kibri kullanmak insanı gazaba götürür. Allah’ın verdiği

Devamı

Cinlerde Allah’ın Kuludurlar

Karşıyaka’dan Ahmet Tunay: “Cin ve ruh çağırma, cincilik meseleleri nedir? Caiz midir?” CİNLER DE ALLAH’IN KULUDURLAR Ruh çağırma gerçek dışıdır. Ölmüş insanların ruhları çağırma tekniği ile gelmez. Cin çağırma ise batıl ve günah bir oyuncaktır. Eşref-i mahlûkat olan insanın tevessül etmeyeceği bir seviyesizliktir. Cinler de bizim gibi Allah’ın kuludurlar. Yaptıklarından

Devamı

Nef-i Sur ne zamandır?

Hakan Bey: “İsrafil Aleyhisselam’ın nefh-i sur’u ne zamandır?” SU’R SAHİBİ MELEK Dört büyük melekten birisi İsrafil Aleyhisselâm’dır. Nezaret ettiği vazife kıyamet kopması ve bütün canlıların dirilişi esnasında olmak üzere su’r üflemektir. Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Allah göklerle yeri yarattıktan sonra Sûr’u yarattı ve onu İsrafil’e verdi…”1 Nefh-i Sur’un zamanını

Devamı

Kıyametten sonra dört büyük melek ne iş yapar?

Burhan Göktaş: “Dört büyük meleğin (Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil) haşirden sonraki akıbetleri hakkında bilgi verir misiniz?”   HAYAT DEVAM EDECEK Mahşerden sonra biz günahkâr kullar kendi akıbetimizi bilmiyoruz ki, meleklerin akıbetlerini merak edelim. Melekler günah işlemezler, isyan etmezler, mükerrem kullardırlar, emre muhalefet etmezler, ne emrolunsa harfiyen onu yaparlar, insanlar

Devamı

Melekler lâtife yaparlar mı?

Seyfettin Öner: Melekler lâtife yaparlar mı?   Gönlü hoş tutan hoş sözlere ve içinde yalan olmamak kaydıyla güzel ve nükteli cümlelere lâtife denmiştir. Melekler zaten lâtif varlıklardır, nuranî bir letafet içindedirler(1), hoş ve güzel konuşurlar. Nüktedan mıdırlar? Eğer Allah emrederse nükte yaparlar. Çünkü onlar “emredileni yaparlar.”(2) Dipnotlar: 1- Mektubat, s.

Devamı

Kıyametin habercisi: İsrafil Aleyhisselâm

Hakan Bey: “İsrafil Aleyhisselâm hakkında bilgi verir misiniz?”   SU’R SAHİBİ MELEK Dört büyük melekten birisi İsrafil Aleyhisselâm’dır. Nezaret ettiği vazife kıyamet kopması ve bütün canlıların dirilişi esnasında olmak üzere su’r üflemektir. Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Allah göklerle yeri yarattıktan sonra Sûr’u yarattı ve onu İsrafil’e verdi…”1 İsrafil Aleyhisselâm

Devamı