Vesvese ile iman gider mi?

Antalya’dan Fatih Bey: “Vesvese imanı sıkıntıya sokar mı? Bu durum imana zıt mıdır?” Vesvesenin Üç Hali Vesvese sözlükte kötü telkinde bulunma, fısıldama, işkillenme, şüphelenme, kuruntulanma, karışık sözlerle kafa karıştırma gibi manalara gelir. Şeytandan veya nefisten gelen ve insanın inancını ve itikadını alt üst eden, dinin emir ve yasaklarıyla ilgili kalbe

Devamı

Küfür mü devam eder, zulüm mü?

Hüseyin Gültekin: “Küfür devam eder, zulüm devam etmez fehvasına göre dünyada zulüm bitmesi lâzım gelirken, neden devam ediyor?” Adalete Ne Oldu? Küfür de zulüm de berbat bir şeydir. İmana ve adalete ne oldu? İman aydınlığı ve adalet ferahlığı varken insan neden küfür bataklığına ve zulüm çamuruna düşer? Deveye sormuşlar: “İnişi

Devamı

Hz. İbrahim’in tevhid arayışı

İsmi mahfuz okuyucumuz: “İnsan aklının Allah’ı bilmede sorumluluğu nedir?” İŞTE BENİM RABBİM!    Kur’ân’da Hazret-i İbrahim’in (as) aklî muhakeme yoluyla Allah’ın varlığını nasıl bulduğu hikâye edilir. Yıldızlara, ay’a ve güneşe tapan bir toplumda Hazret-i İbrahim’in (as) yıldızları, ay’ı ve güneşi sorgulayarak ve muhakeme ederek, yakînî bir bilgiye ve îmâna ulaşması

Devamı

Varlık ve yokluk alemlerinin tesbihleri

Mersin’den Muzaffer Durak: “11. Şuâ 11. Meselede geçen, ‘Vücut âlemleri elhamdülillah… bütün adem âlemleri sübhanallah… diyor’ ne demektir?” VARLIK DA, YOKLUK DA ALLAH’I ANAR  Varlık elhamdülillah diyor. Yokluk sübhanallah diyor. Varlık var olduğu için Allah’a hamd ediyor ve şükrediyor. Yokluk da yokluğun verdiği hicrandan Allah’a sığınıyor. Varlık ve yokluk iki

Devamı

Bu asrın kanattığı, Bediüzzaman’ın sardığı yaralar

Amasya’dan Oğuz Yiğiter: “Âyetü’l Kübra mukaddimesinde; “Elhasıl, îtikad-ı küfriye, iki kısımdır: Birisi: Hakaik-ı İslâmiyeye bakmıyor. Kendine mahsus yanlış bir tasdik ve batıl bir itikad ve hata bir kabul ve zalim bir hükümdür. Bu kısım bahsimizden hariçtir. O bize karışmaz, biz de ona karışmayız.” dediği küfür nasıl bir şeydir?” KÜFRÜN MAHİYETİ 

Devamı

Suretperestlik Nedir?

İnebolu’dan Salih Bey: “İman ve Küfür Muvazenelerinde geçen, “Sanemperstliği şiddetle, Kur’ân, menettiği gibi; sanemperestliğin bir nevi taklidi olan suretperestliği de meneder. Medeniyet ise, suretleri kendi mehasininden sayıp, Kur’ân’a muaraza etmek istemiş. Hâlbuki gölgeli, gölgesiz suretler, ya bir zulm-i mütehaccir veya bir riya-i mütecessit veya bir heves-i mütecessimdir ki; beşeri zulme

Devamı