Peygamberlerin akrabalıkları ne demektir?

İstanbul’dan Fatma: “Peygamberlerin akrabalıkları ne demektir?”

Peygamberlere îmân eden, onları seven ve gittikleri yoldan giden; hepsinin dînine vâris olan âhir zaman Peygamberi Hazret-i Muhammed’in (asm) sünnet-i seniyyesini yaşamaya çalışanlar, sünnet-i seniyyeden hisseleri oranında peygamberlere “akraba” hükmündedirler. Soy bağı olup olmamasının önemi yoktur. Bilindiği gibi soy bağı olduğu halde îmân etmemiş olan peygamber yakınları için Kur’ân-ı Kerîm’in hükmü, onların peygamberin ehli olmadıkları yönündedir. Hazret-i Nuh (as) tufanda boğulmak üzere olan oğlunun kurtulması için, “Rabbim, oğlum benim ailemdendir” diye duâ etmişti; ama Cenâb-ı Hak: “Ey Nuh! O senin ailenden sayılmaz. O kötü amel sahibidir. Öyleyse mahiyetini bilmediğin şeyi benden isteme” buyurmuştu.1
“Ey Muhammed! De ki: Vazifem karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Sizden istediğim ancak akrabaya sevgi ve ehl-i beytime muhabbettir”2 âyetinin tefsîrinde Bedîüzzaman Hazretleri, Peygambere (asm) yakınlıktan kastın, sünnet-i seniyyeye uymak olduğunu, sünnet-i seniyyeye itibaı terk edenin Peygamberin (asm) hakîkî yakını olmayacağını bildirir.3

Nihâyet Kur’ân, Allah’a ve Allah’ın peygamberine itaat edenleri hem birbirleriyle hakîkî kardeş,4 hem de peygamberlerle, sıddîklarla, şehitlerle ve sâlih kimselerle hakîkî arkadaş ve akraba ilân eder ve bu “mübârek arkadaşlar sınıfını” ebedî hayatta birlikte olmakla müjdeler.5

Dipnotlar:

1- Hûd Sûresi, 11/45,46;
2- Şurâ Sûresi, 42/23;
3- Lem’alar, s. 28;
4- Hucurât Sûresi, 49/10;
5- Nisâ Sûresi, 4/69.

OKU:   Peygamberler Peygamber olmadan önce Peygamber olacaklarını biliyorlar mıydı?

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir