Yusuf Aleyhisselam nefsine itimat etmiş midir?

Metin Akalın: “Yusuf Aleyhisselâm’ın sözü olarak bilinen, ‘Ben nefsimi temize çıkarmam. Nefis kötülükleri emredicidir.’ sözü Züleyha’ya ait bir itiraf olamaz mı?” EKSERİYETİN GÖRÜŞÜ   Yusuf Sûresi kıssaların en güzeli olan Yusuf Aleyhisselâmın hayat hikâyesini nazara verir ve ondan hayat dersleri çıkarmamızı ister. Yusuf Aleyhisselâmın, Mısır’da Züleyha tarafından iftiraya uğradığı bir günah

Devamı

Hazret-i Âdem’e öğretilen şey ne idi?

Kocaeli’nden Deniz Koçyiğit: “Âdem Aleyhisselam’a öğretilen eşyanın isimleri mi idi? Bütün diller öğretildi mi? Yoksa diller sonradan mı yaratıldı?” KÂİNATIN MEYVESİ OLARAK İNSAN   Akıl, fikir, şuur, irade ve nefis sahibi cismanî bir varlık olan insan kâinatın bir meyvesi olarak yaratılmıştır. Yalnız aklî melekeleri yönüyle meleklere; hem aklî, hem celâlî, hem

Devamı

Peygamber Efendimiz (asm) ne ile sınandı?

Sinan Bey: “Allah (cc) Nuh’u sel ile İbrahim’i ateş ile Yusuf’u ayrılık ile Harun’u ihanet ile Yunus’u sabır ile sınadı. Peygamber Efendimiz (asm)’i ne ile sınadı?” PEYGAMBERLER AĞIR İMTİHANLARDAN GEÇMİŞLERDİR   Bütün Peygamberler en ağır imtihanlardan geçmişler, bu imtihanlarla savaşırken kayırılmamışlar, kendilerine imtiyaz tanınmamıştır. Nuh Aleyhisselam sadece sel ile değil, kavminin barbarlığı,

Devamı

Hissiyat-ı Yakubîye

Ankara Kuzeykentten Zeynep Hanım: “Üstad hazretleri, Yusuf Aleyhisselam’a karşı hissiyat-ı Yakubiye’nin şefkat olduğunu, aşk olmadığını, aşkın makam-ı nübüvvete uygun düşmediğini söylüyor. Aşk neden uygun düşmüyor? İmam-ı Rabbanî’nin tevili nedir?” Aşk mı, Şefkat mi? Yusuf Aşeyhisselam Hazret-i Yakub’un (as) on iki oğlundan biridir. On yaşlarına geldiğinde kardeşleri onu çok kıskandıklarından kuyuya

Devamı

Peygamberler hata ederler mi?

Fatih Akyüz: “Peygamberlerin ismet sıfatı olduğunu biliyoruz; peki bu durum onların bizim için her halleriyle model olmalarına engel değil mi? Efendimiz (asm) hiç günah işlemiyorsa neden günde 70 defa istiğfar etmiştir? Kur’ân’da bazı nebilerin hatalarından bahsediliyor Hz. Âdem’in (as) yasak meyveden yemesi, Hz. Musa’nın (as) bir kişiyi öldürmesi gibi bunlar

Devamı

Hz. Adem (as) cennetten niçin çıkarıldı?

Yiğit Bey: “1- Hz. Âdem’e yasaklanan Cennet meyvesinin içeriği nedir? Bu yasak Hz. Âdemle Havva’nın cinsel anlamda birlikte olmaları mıdır? Cennet madem helal dairesinde bir mükâfat yeridir. Yasak neden var? 2- Emanet dağlara teklif edilmiş ve dağlar kabul etmemişler. Dağlar bu emanetin ne olduğunu biliyorlar mıydı? İnsanoğlu ise onu kabul

Devamı

Peygamberleri teknoloji lideri ilân eden kitap: Risale-i Nur

Ordu Aybastı’dan Aşkın Doğan: “Kur’ân’ın bilimsel mu’cizelerine Bediüzzaman’ın bakış açısı nasıldır?” HAZRET-İ ÂDEME’ (as) İSİMLERİN ÖĞRETİLMESİ Yirminci Söz ve Yirmi Beşinci Söz Kur’ân’ın bir değil, kırk vecihle mu’cize olduğunu ispat eder. Yirminci Söz’de iki makam vardır: Birinci Makam’da Hazret-i Âdem’e (as) isimlerin öğretilmesi mu’cizesi ile Hazret-i Musa’ya (as) verilen birçok

Devamı