Kalın cehalet perdelerini kim yırtacak?

Sabri Aksoy: “33. Söz’ün 24. Penceresi’nde “Tabiat, olsa olsa bir defter-i kudret-i İlâhiyedir. Tesadüf ise cehlimizi örten gizli bir hikmet-i İlâhiyenin perdesidir.” cümlesinde “tesadüf cehlimizi nasıl ve ne şekilde örter? İzah etmeniz dileğiyle.” Akıl Nasıl Bu Vartalara Düşüyor? Otuz Üçüncü Söz bir Tevhit Risalesi’dir. Tevhidin dışındaki bütün inançları yer ile

Devamı

Eşyanın hakikati nedir?

Karadeniz Ereğli’den Ramazan Çalışan: “Hakikî hakaik-i eşya, esma-i İlâhiyedir. Mahiyet-i eşya ise, o hakaikın gölgeleridir.” 32. Sözün 3. Mevkıfının 1. Mebhasında geçen bu sözde, eşyanın hakikati ile eşyanın mahiyeti arasında nasıl bir fark var. Kısaca izah edebilir misiniz? İLİMLER ANLAMA SEFERBERLİĞİNDE    Eşyanın hakikati nedir, sorusu neyi soruyor? Taşın, toprağın,

Devamı

Risale-i Nur’da kuantum enerjisi

Turgay Namdar: “Münazarat ta; “Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen güzel rüya (Haşiye: Mevt bir nevmdir) görür. Güzel rüya gören hayatından lezzet alır.”1 Buradaki “rüya görür” tabiri ile ne kastediliyor. Kuantum çekim yasasındaki, “güzel düşünceler sahibinin hayatına güzel olayları çeker” ve 8. Söz deki “Ben kulumun zannı üzereyim. Beni nasıl

Devamı

Beşer aklı Kur’an’ı ne zaman kabul eder?

Murat Hekim: “Sözler’de geçen, “Hem Kur’ân, gösterdiği o hakaik-i İlahiye ve o hakaik-i kevniyeyi beyandan sonra ve safa-yı kalb ve tezkiye-i nefisten sonra ve ruhun terakkiyatından ve aklın tekemmülünden sonra beşerin ukûlü “sadakte” deyip o hakaikı kabul eder. Kur’ân’a “bârekâllah” der.”1 Cümlesini açar mısınız?” SAFA-YI KALP    Kur’ân beşere İlahî

Devamı

Risaleler’de nerelerde secde âyetleri vardır?

Necmi Bey: “Risaleler’de nerelerde secde âyetleri vardır?” Risale-i Nur’un tefsir ettiği âyetlerden iki tanesi secde ayetidir. Şöyle ki: 1- Lem’alar: Yirmi Sekizinci Lem’a, Beşinci Nükte’de geçen Neml Suresinin 25. âyeti secde âyetidir. Aynı âyet, Lem’alar’ın fihristesinde, bu nükte özetlenirken de geçiyor. 2- Sözler: Yirmi Dördüncü Söz, Dördüncü Dal’ın hemen girişinde

Devamı

“Güneşin bir maddesi elektrikle çarpmasıdır” cümlesini açar mısınız?

Gebze’den Gülden Beşiroğlu: “Sözler’de geçen şu cümleyi açar mısınız: ‘Güneşin bir maddesi elektrikle çarpmasıdır.” SEBEPLERİN TESİRİ YOKTUR   Biz kudretin bu dünyadaki tasarruflarını sebepler perdesine sarılmış şekilde görürüz. Doğrudan kudretin tasarrufu olarak görmeyiz. Bunda çok çeşitli hikmetler vardır. Her şeyden önce dünya daru’l-hikmettir. Ahiret ise daru’l-kudrettir. 1 Yani ahirette kudretin tasarruflarını

Devamı

Kâinatta kusur var mıdır?

Mersin’den Muzaffer Durak: “Dokuzuncu Söz İkinci Nüktede geçen, “Kâinatın bütün kusuratından münezzeh ve muarra olduğunu” cümlesinde geçen kâinatın kusuratı nelerdir?”   HER ŞEY MÜKEMMELDİR Kâinatta her şey ya doğrudan, ya da dolaylı olarak hayırdır, hayrı netice verir. Kur’ân’ın ifadesiyle: “Allah her şeyi en güzel şekilde yaratmıştır.”1 Bu âyetin tefsirinde Bediüzzaman

Devamı