Allah´ı bilmeyen Allah´tan ebedi iyiliği de hak etmemiş olur

Gaziantep/Şahinbey’den M. Salih Cengiz: “Edison gibi Gayri Müslimler Cennete girecek mi? İslâm dini geldikten sonra Müslüman olmayıp fakat insanlara yardım ederek fena işler işlemeyen insanlara kötülük yapmayan insanların durumu nasıl olacak? Cehenneme mi gidecek?”

Allah adalet ve merhamet sahibidir. Hiç kimseye zulmetmez. Hiç kimseye haksızlık etmez. Affetmedikçe hiç kimsenin hesabından geçmez. Affı ve mağfireti daima mü’minler üzerindedir. Merhameti gazabını geçmiştir. Hiç kimsenin zerre miktar hayrını zayi etmez. Şakir’dir; kullarına gerçek mânâda teşekkür eden, karşılık verendir. Adaleti gereğidir ki, kim zerre miktar hayır yaparsa karşılığını görecek; kim zerre miktar şer yaparsa karşılığını görecektir.1

İnsan hayrının ve şerrinin karşılığını dünyada görebileceği gibi, ahirette de görebilecektir. Takdir tamamen Cenâb-ı Allah’a aittir. Fakat genel itibariyle mü’minler hayırlarının karşılığını Allah’ın lütfu ve merhameti gereği ahirette görecekler. Mü’minlerin dünyada gördükleri hayır ve iyilik ise Allah’ın fazlındandır.

Kâfirler için ise af yoktur. Çünkü Kur’ân şirk olmadıkça günahların affedilebileceğini, fakat şirkin affedilmeyeceğini bildiriyor. Kur’ân şöyle buyuruyor: “Doğrusu Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Ondan başkasını ise dilediğine bağışlar. Kim Allah’a ortak koşarsa pek büyük bir cinayet işlemiş olduğunda şüphe yoktur.”2

Şirk içindeki bir insan dünyada rahat yaşayabilir. Ama, dünyadaki bu iyilik imtihan sebebiyledir. Şükür ister. Vereni bilmek ister. Vereni bilen kula, ahirette de iyilik yapılır. Çünkü Allah Kerim’dir. Fakat Allah’ı bilmeyen kul için, Allah’ın ahirette bir iyilik taahhüdü yoktur. Orada hesap vardır, adalet vardır. Çünkü Allah Hasib’tir, Âdildir, İzzet ve Celal Sahibidir. Nitekim kul Allah’ı bilmemiştir. Allah’ı bilmeyen Allah’tan ebedi iyiliği de hak etmemiş olur.

OKU:   Cennette eşlerin ebediyeti

Bu genel ve temel bilgiler İslâmın bize bildirdiği vahiy bilgileridir. Fakat bizim, bu bilgilerle yetinmeyip, haddimizi aşarak, insanları Cennete ve Cehenneme tasnif etmek gibi bir görevimiz ve sorumluluğumuz yoktur. Bize düşen, mümin olarak ehl-i iman lehine dua yapmaktır. Duâmızdan bütün müminler hissedar olurlar. Fakat Allah’ın kimi nereye göndereceği hakkında yorumlar yapmak bize düşmez. En fazla, çok merak ettiğimiz insanların yapıp ettikleri hayır olduğu gibi, akıbetlerinin de hayır olması için duâ yapabiliriz.

Dipnotlar:
1- Zilzal Suresi: 7, 8,
2- Nisa Suresi: 48,

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir