İbadetin emir için yapılması ne demektir?

Murat Hekim: “17. Lem’ada geçen ubudiyet tarifi ve şartları nedir? Ubudiyetin emir için yapılması ne demektir?” İbadette Taabbüdîlik İbadetin emir için yapılması, ibadeti yapmakta tek neden tanımak demektir: Allah’ın emretmiş olması… Başka hiçbir sebep aramamaktır. İhlâs da budur, takva da budur. Allah’ın rızasını kazanmanın yolu da bu yaklaşımdan geçer. Buna

Devamı

Allah’ın adını anmadan yemeyin!

Mehmet Soydan: “17. Lem’a’nın 14. Notasının 4. Meselesinde; “Eğer o sebep ihtiyar sahibi ise, o Bismillâh demeli, sonra ondan al. Yoksa alma. Çünkü, “vela te’külû mimma lem yüzkerismullahi aleyh” âyetinin mânâ-yı sarihinden başka bir mânâ-yı işarîsi şudur ki: “Mün’im-i Hakikîyi hatıra getirmeyen ve O’nun namıyla verilmeyen nimeti yemeyiniz” demektir.” diyor.

Devamı

Ölümü yutan Sünnet-i Seniyye

Osman Yüksel Karabudak: “11. Lem’a Sünnet-i Seniyyeye ittibanın ne kadar kıymetli olduğunu çok güzel açıklıyor. Üstadın 4. Nükte’de beyan ettiği üç mühim büyük cenaze bağlamında 4. Nükteyi, Sünnet-i Seniyye’ye ittiba’ın ehemmiyeti konusunda açıklar mısınız?” SÜNNET VARSA Risale-i Nur’dan 11. Lem’a, 11 Nüktesiyle Sünnet-i Seniyye’nin önemine tahsis edilmiştir. Dördüncü Nükte’de Bediüzzaman,

Devamı

Bekâ aleminde sevap kazandıran salih amellerden hissemiz nedir?

Anamur’dan Bekir Dağaşan: “29. Lem’a Altıncı Bab’ta Üstad Hazretleri beş bakiyatüssalihat olarak kelimeler veriyor. Bu kelimeleri seçmesinin hikmetleri nelerdir? Bakiyatüssalihat nedir?” BİZ BEKA YOLCUSUYUZ   Bakiyatü’s-Salihat, her nefesimizin, her işimizin, her ânımızın, her şeyimizin kalıcı olmasını isteyen, ahirete ve beka âlemine taşınmasını isteyen Kur’ân’a ait bir kavramdır. Baki kalacak ve ahirete

Devamı

Sünnete niyetle talip olmak

Rize’den Muhammed Hekim: “11. Lem’a’nın 9. Nüktesinde ‘Sünnet-i Seniyye bilfiil olmasa da, binniyet, bilkast, taraftarane ve iltizamkârane talip olmak herkesin elinden gelir.’ deniyor. Sünnete bilfiil uymanın önemini belirterek, bu kapsamda nasıl bir yol ve yöntem izlenmesi gerektiğini yazar mısınız?” SÜNNETE UYMAK KUR’ÂN EMRİDİR Peygamber Efendimiz’e (asm) itaat etmek Kur’ân’ın emirlerinin

Devamı

Risaleler’de nerelerde secde âyetleri vardır?

Necmi Bey: “Risaleler’de nerelerde secde âyetleri vardır?” Risale-i Nur’un tefsir ettiği âyetlerden iki tanesi secde ayetidir. Şöyle ki: 1- Lem’alar: Yirmi Sekizinci Lem’a, Beşinci Nükte’de geçen Neml Suresinin 25. âyeti secde âyetidir. Aynı âyet, Lem’alar’ın fihristesinde, bu nükte özetlenirken de geçiyor. 2- Sözler: Yirmi Dördüncü Söz, Dördüncü Dal’ın hemen girişinde

Devamı

Açlıktan ölmek var mıdır?

Rize’den Muhammed Hekim: “12. Lem’a’nın 1. Nüktesinde ‘Demek o ölmek rızıksızlıktan değildir. Belki su-i ihtiyardan tevellüt eden bir adet ve su-i ihtiyardan ve âdetin terkinden neş’et eden bir marazla ölüyor.’ denilmektedir. Sağlıkçı olmam yönüyle de dikkatimi çeken bu husus acaba örneklerle açıklanabilir mi?” RIZIK TAAHHÜT ALTINDADIR   Şu âyetler rızkın taahhüt

Devamı