Muhabbet imandan ne zaman kopar?

İzmir Çamdibi’nden Nail Aladağ: “Mesnevi-i Nuriye’de geçen ‘Bazen bir şeye şiddetli muhabbet o şeyin inkârına sebep olur’ cümlesini nasıl anlayacağız?” Muhabbet Kimdedir? Muhabbet inkârın değil, tevhidin malıdır. İnsan olduğu cihetle şüphesiz münkirde de sevgi vardır, ama münkirin sevgi duygusu imandan beslenmediği için münkirin inkârını artırıyor. Esasen muhabbet inkârı doğurmaz. Fakat

Devamı

Unutkanlık nimet mi, nikmet mi?

Van’dan Ahmet Yaprak: “Mesnevî-i Nûriye’nin 238. Sayfasında geçen, ‘İnsan nisyandan alındığı için nisyana müptelâdır.’ cümlesinde insanın nisyandan alınması ne demektir?” HAYATIMIZDA UNUTKANLIK Unutkanlık, insanoğlunun önde gelen sıfatlarındadır. Yerinde kullanılırsa bazen bir nimete, bazen bir rahmete vesile olur. Yerinde kullanılmadığında bazen vahamet ve dalâlete vasıta olur; bazen de en hafif ifadeyle

Devamı

Nefsin cerbezeci ve münafıklık hali

Sabri Bey: “Mesnevî-i Nuriye’de geçen şu paragrafı açıklar mısınız: “Gafil nefis, ahireti dünyanın bitişiğinde ve dünyayla bağlı bir menzil zannediyor. Bu itibarla nefsin elinde iki silâh vardır. Dünyanın zeval ve fenasının eleminden kurtulmak için ahireti düşünmekle ümitvar olur. -ahiret için lâzım olan a’mal külfetine gelince, gaflet veya tegafül ile ondan

Devamı

İnsan, Allah’ın lütfunu taşıyabilmelidir

Sefa Çayır: “Mesnevî-i Nûriye’de geçen, ‘Melik’in atiyelerini ancak matiyyeleri taşıyabilir.’ sözünü, bu sözün geçtiği paragraf ve bölüm ile birlikte açıklar mısınız?” İMAN ALLAH’IN ATİYESİDİR Allah her insanın sırtına taşıyabileceği kadar yük yüklemiştir. Taşıyamayacağı bir yükü hiç kimsenin sırtına vurmamıştır. İman ve ibadet, nefsin taşıyamayacağı bir yükümlülük değildir. Eğer böyle olsaydı

Devamı

İnsan ölümle ölüme gitmiyor

Merve Hanım: “Mesnevî-i Nûriye’de 206. Sayfada geçen şu cümleyi izah eder misiniz: “Sen bazı vecihlerden fenaya gittiğin zaman Hâlık-ı Rahman-ı Rahim’in ilminde, meşhudunda, malûmunda bâki kalmaklığın senin bekân için kâfidir.”1 İNSANI ÖLMEDEN ÖNCE ÖLDÜREN ŞEY! İnsan fanidir. Dünya hemen her bakımından insanı yiyip söndürmeye hazır bir potansiyele sahiptir. Üzerindeki fena

Devamı

Atâ’n olmasaydı helâk olurdum

Yakup Bey: “Mesnevî-i Nuriye’de geçen şu cümle ki, “Ya İlâhî! Hasenatım senin atandandır. Seyyiatım da senin kazandandır. Eğer atân olmasaydı helâk olurdum”(1) ne demektir? Açıklar mısınız?” KADER TERİMLERİ Allah Mukaddir’dir, Hâlık’tır, Lâtif’tir, Kerim’dir. Yani takdir eder ve plânlar, yaratır, lütfeder, kerem eder. Bediüzzaman bu sıfatları kader terimleriyle ifade eder ve

Devamı