19 ile şifrelenmiş bir virüs: Covid-19

Ergin Boz: “Müddessir Sûresi 30. Âyetinde geçen 19 ile Covid-19 arasında bir alâka kurmak mümkün mü? Burada 19 ile ne kast ediliyor? Müddessir ‘’ demektir. Bu salgında maske, siperlik ve saire kullanılması ve evlerde kalınması nasıl bir tevafuktur?” İmanınız Varsa Yeter Ne harfperestiz, ne rakamperest. Bizi Allah’ın takdirine, kudretine, hâkimiyetine,

Devamı

Kuranda çıkarılacak ayet var mıdır?

Ahmed Gökce: Kur’ân’da nasih-mensuh var mı? Varsa, hükmü geçen diğer kitaplar (İncil, Zebur, Tevrat) yürürlükten kaldırıldığı gibi, neshedilen âyetlerin hükmü kalktığına göre onların Kur’ân’dan çıkarılması gerekmez mi? diye soran birine ne cevap vereceğiz? Kur’ân Gençleşiyor Kur’ân’ın hakikatleri bakîdir, âyetleri bakîdir, hükmü bakîdir. Her âyetin her zamanda farklı bir manası ve

Devamı

Tecvitte bir hata mı var?

İbrahim Bey: “Tecvid, harflerin mahreçlerini aslına uygun olarak okumak ise, idğam meal gunne, idğam bila gunne, idğam mütecaniseyn gibi kurallarda harfleri değiştiriyoruz. Kur’ân’ın okunuşunu değiştirmiş olmuyor muyuz? Bu ne derece doğrudur?” İlim Sabit Değerler Zinciridir Önce sabitemizle başlayalım: Tecvit bir ilim dalıdır. Binlerce kıraat ve mahreç âliminin elinde yoğrularak gelmiştir.

Devamı

Risale-i Nur, Kur’ân medeniyetini müjdeliyor

Uşak’tan Cahit Tanyol: “Üstad Hazretleri’nin kurun-u vustadan çıkışımızla ilgili müjdeleri var mıdır? Nelerdir? Doğum Sancıları Başlığımız kehanet değildir. Bu müjdeli haberi, 1920 yılında gerekçeleriyle birlikte veren Bediüzzaman Said Nursî’den başkası değildir. Yıl şimdi 2020. Dünya, Kur’ân medeniyeti için doğum sancılarına girmiştir. Evet, dünya bir İslâm medeniyetine doğru hızla evriliyor. İslamofobicilere

Devamı

Kurun-u vustadan çıkabilir miyiz?

Uşak’tan Cahit Özpınar: “Âlem-i İslâm olarak kurun-u vustadan çıkabilir miyiz?” Ortaçağ Avrupa’nındır, Ama Kurun-u vustada kalmak, medeniyet bakımından Avrupa’nın orta çağını yakalamak demektir. Avrupa ortaçağı iç savaşlarla geçen karanlık bir devirdi. Aynı çağlarda Müslümanlar Avrupa’ya ilimde, teknikte, fende, felsefede, medeniyette, adalette lider konumdaydı. Endülüs İslâm devleti bilim ve felsefede Avrupa

Devamı

Cennetin izdüşümü Vakıa Sûresi’nde

Anamur’dan Bekir Dağaşan: “Vakıa Sûresi 7. Âyette geçen üç sınıf kimlerdir?” ZENGİNLİK SÛRESİ   Vakıa Sûresi Kur’ân’ın faziletli sûrelerinden biridir. “Zenginlik sûresi” diye de ifade edilmiştir. Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Vakıa Sûresi zenginlik sûresidir. Onu okuyunuz ve kadınlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz. Her kim, Vakıa Sûresi’ni her gece bir defa okumayı

Devamı

Allah’a borç vermek nasıl bir saadettir?

Salih Bey: “Kur’ân’da birçok âyette ‘Allah’a borç vermek’ mefhumu vardır. Bu ne demektir? Nasıl bir borç veriştir?” ALLAH’A BORÇ VERDİĞİNİZDE   Kur’ân, fani ve kısıtlı imkânlarımızla yaptığımız kimi fiillerimizin arkası deryaya açılan bir neticeye dönüştüğü ve bâkî âlemde bütün bir derya olarak yine bize iade edileceği müjdesini bu mefhumla veriyor: “Allah’a

Devamı