Ailede kazanç kime aittir?

İstanbul’dan Ergin Boz: “Bir ailenin yetişkin evlâdı anne babasının cüzdanlarından gizlice para alsa, bu, başkasından yapılan hırsızlık gibi midir? Yoksa aile içi hukuk farklı mıdır? Anne babanın hakkını helâl etmesi çocuğun mesuliyetini kaldırır mı? Bu durumda çocuğun yüzüne vurmadan başka tedbirler almak daha mı doğru olur?” Haklar ve Görevler Anne

Devamı

Şahs-ı manevîden nasıl helallik alınır?

Hanım okuyucularımız: “Şahs-ı maneviden helallik almak nasıl olur? Hatadan dönen kardeşimize nasıl davranmamız lazım? Şahs-ı manevimizi incittiniz diye aramıza almayalım mı? Helallik aldıktan sonra alalım mı?” Beni Tekrar Kardeşliğe Alır mısınız? Mesmuatımıza göre, Ahmet Feyzi ağabey bir ara dindar siyasetçilerle birlikte hareket etmiş. Fakat bilahare, yolun yol olmadığını fark edip

Devamı

Sünnette işçi hakları

Ankara’dan Hamdi Dinçer: “İşçi hakları ile ilgili Kur’ân’ın ve Peygamber Efendimiz’in (asm) ne gibi tavsiyeleri vardır?” Ceko Etiz: “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır”1 âyetini ahiret için mi anlamalıyız yoksa bu âyet dünyalık çalışmayı da kapsıyor mu?” İŞÇİ VE İŞÇİ HAKLARI  Kur’ân ahiret hayatını asıl hayat olarak sunar 2, ama

Devamı

Bediüzzaman Başvekile neler hatırlattı?

Ali Yılmazcan: “Şu cümleyi açar mısınız?: “Hukuk-u ibad hukukullah hükmüne geçemiyor ki hak olabilsin. Belki nefsanî haksızlıklara vesile olur.” 1 ZULME ADALET KILIFI  İnsanlık tarihi boyunca adalet iki türlü uygulanmıştır. Bunlar: 1- Adalet-i izafiye ve 2- Adalet-i mahza. Adalet-i izafiye, suçu, işlemediği halde suçlunun sevenlerine ve dostlarına da şümullendirir. Onları

Devamı

Boynuzlu koçla boynuzsuz koçun muhakemesi

Kırklareli’nden Hikmet Öztekin: “Hadiste geçen, ahirette boynuzlu koç ile boynuzsuz koçun muhakemesinden ne anlamalıyız?” AHİRETTE  KUL HAKKI Söz konusu hadis şudur: “Her hak sahibine hakkı teslim edilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan kısas suretiyle hakkı alınacaktır.” 1 Bu hadis bize ahirette çok çetin bir yargılamadan haber veriyor. Peygamber Efendimiz (asm)

Devamı

Mahşerdeki hesaba güvenirsek yanlış yapmayız

İstanbul’dan Ergin Boz: “Farz edelim ki Bir arkadaş bile bile hakkımı yedi, iade etmiyor ve helâlleşmiyor. Ben de bu arkadaşın gıybetini yapsam mahşerde haklarımız takas olur mu? Ben bu gıybetin mesuliyetinden kurtulur muyum?” GIYBETE FETVA MI ARIYORUZ?   Dünyada ödenmeyen, helâllik de alınmayan hak ihlâli mahşere kalır. İhlâl eden kişiyi mahşerde

Devamı

Evlâdın babasına karşı hakkı var mıdır?

Ahmet Battal: “Bediüzzaman Hazretleri’nin, “Münakaşa haksızlıktan gelir. Veledin hakkı yoktur ki, pederine karşı hak dâvâ etsin. Pederini haksız görse de ona isyan edemez.” (Sözler, s. 718) cümlesini İslâm hukuku ile temellendirebilir misiniz?” ÖDENEMEZ HAKLAR  Bediüzzaman Hazretleri’nin bu tesbiti Kur’ân’ın, hadislerin ve bu iki temele göre İslâm hukukunun yorumunu ve hükmünü

Devamı