Bir kimlik belgesi olarak İslama ait 10 işaret

Trabzon’dan Hüseyin Can: “Şeair-i İslâm’ın nafile nevinden de olsa şahsî farzlardan daha ehemmiyetli olduğu meselesini izah eder misiniz?” Şeair’in Tarifi Şeair, İslâmiyet alâmeti olan emirlerdir. İslâm toplumunun ortak hukuku ve ortak ibadetidir. Yapan, İslâm toplumu adına yapar. Ve yaşayan, İslâm toplumunun mührünü gösterir. Tamamen terk edilmesiyle bütün İslâm toplumu sorumlu

Devamı

Georgeus’un imanı

Trabzon’dan Bilal Şahintürk: “Yüce Allah sonsuz âdil ve merhamet sahibi. Buna imanımız kat’î. Ancak mü’min bir ailede doğup taklidi iman sahibi olan ve çok günahlara giren ve ömrünü kıymetli hiçbir iş yapmadan tüketen bir mü’min şayet imanını kaybetmeden ölürse ebedî saadet kazanıyor. Gayri Müslim bir ailede doğan kimse çok müdakkik,

Devamı

İslâm’ın hakikî, nisbî ve izafî emirleri

Necdet Atıcı: “Milliyet içinde İslâmiyet ışıklandı, ihtizaza geldi. Zira milliyetimizin ruhu İslâmiyet’tir; hakikî ve nisbî ve izafîden mürekkeptir. Başka millete benzemiyoruz.”1 Hakikî ve nisbî ve izafî boyutları açabilir miyiz? HAKİKÎ EMİRLER   İslâmiyet hakikî emirler ile nisbî ve izafî emirlerden müteşekkil bir dindir. Hakikî emirlerden maksat, göreceli olmayan, şartlara göre değişmeyen,

Devamı

Ecnebi oyunlarıyla İslâmiyet’te inkılâp yapılmaz

İsmail Subaşı Bey: “Barla Lâhikası’nda, ‘Seyda’nın bintü’l-fikri o güzel kıza, Hulûsi ile Abdülmecid’den maadâ her kim bakarsa câiz değildir. Mahrem olanlar da, bu hususta nâmahremdir.’ cümlesinde kast edilen mahremiyet nedir?” Yedinci Kısmın Önemli İşaretleri Bu cümle, Hulûsi Bey’in Barla Lâhikası’nda geçen bir mektubundandır ve Abdülmecid Efendi’ye aittir. Hulûsi Ağabey, Yirmi

Devamı

İslam güncellenir mi?

Muhammed Şahintürk Bey: “İslâm güncellenir mi? Bu ne demektir? Tecdit İhtiyacı İslâm’ın güncellenmesi meselesi kamuoyunda çabuk alıcı buldu ve tartışmalar birbiri peşi sıra geldi. Görüldü ki, bu meselede kafalar karışık. Güncelleme ne demektir? Reform mudur, tecdit midir? Dinde reform olmayacağı konusunda, şükür ki, hemen herkes hemfikir. Bu güzel. Bu hayra

Devamı

Siyasî mücedditlik diye bir kurum var mıdır?

Ahmet İlhan: “Siyasî mücedditlik nedir? Dinde böyle bir kurum var mıdır?” Maksadı Aşan İfadeler Mücedditlik dinî bir kurumdur. Siyasî mücedditlik diye bir kurum veya kavram ise söz konusu değildir. Ancak bir müceddidin siyasî alanlarda görevleri söz konusu olabilir. Bu sebeple durduk yere “siyasi mücedditlik” algısı oluşturmaya çabalamak abesle iştigaldir. Bir

Devamı

Doğru İslamiyet ve İslamiyet’e layık doğruluk nedir?

Tokat’tan Nuri Kapusuz: “Doğru İslamiyet ve İslamiyet’e layık doğruluk nedir?” Doğru İslamiyet, emredildiği şekilde anlaşılan, yanlış algılara, yanlış uygulamalara, menfaatlere, siyasete, devlete, dini taassuba, taklide ve konjonktürlere kurban edilmeyen İslam anlayışına denir. İslamiyet’e layık doğruluk ise, doğru diye yaşadığımız ve doğru olduğuna inandığımız süreci, hali, davranışları doğrudan nasslarla, vahiyle, ayet

Devamı