Kur´ân´ın sûre ve âyetlerinin tanzimi

Erzurum’dan Süleyman KAYA: “Kur’ân-ı Kerîm’in Fâtiha sûresinden başlayıp Âl-i İmrân diye sıralanması Peygamber Efendimiz (asm) zamanında mı olmuştur? Yoksa daha sonra Hazret-i Ebû Bekir (ra) devrinde mi olmuştur?”

Kur’ân’ın kelâmı, âyetleri, sûreleri, cümleleri, kelimeleri, harfleri vahye dayalı olduğu gibi, tertip şekli, tanzim biçimi, sahife düzeni, âyet ve sûre sıralamaları da tamâmen vahiyle belirlenmiştir. A’ dan Z’ ye mu’cize olan, her biçimiyle vahye dayanan ve vahye dayalı estetiğini bin dört yüz küsûr yıldan beri muhafaza eden, kıyâmete kadar da muhafaza edeceği vaad edilen tek İlâhî ve Semâvî Kitap Kur’ân-ı Hakîm’dir.

Kur’ân-ı Kerîm sayfalarında Allah’ın isimlerinin belirli bir tenasüp ve uygunluk içinde geçtiğini tesbit eden Bedîüzzaman Hazretleri, bu tesbitini Kur’ân’ın tertibinin de vahye dayalı olduğu hususuna delil olarak sunar ve Kur’ân-ı Kerîm’deki tevâfuklara işâret eder. Meselâ Allah lâfzının karşı karşıya gelen sayfalarda veya yaprağın iki yüzündeki sayfalarda aded itibariyle genellikle birbiriyle uygun düştüğünü, bunun ise Kur’ân’ın sayfa düzeninin vahye dayalı olduğuna bir delil teşkil ettiğini bildirir.1

Üstad Saîd Nursî Hazretleri Kur’ân’ın sayfalandırma sisteminin, yine Kur’ân’ın kendi içindeki ölçülere dayandığını beyan eder. Kur’ân’da her sayfa sonunda âyetler bitiyor. Kur’ân’ın bir sayfa ölçüsü, müdâyene (borçlanma) âyeti diye bilinen Bakara Sûresinin 282. âyetidir. Ki bu âyet tam bir sayfadır ve Kur’ân’ın her bir sayfası için bu âyet birer ölçü olarak alınmıştır. Kur’ân’ın satırlarının ölçüsü ise, yine Kur’ân’dan İhlâs Sûresi veya Kevser Sûresidir. Ki bu sûreler de birer satırdan ibârettir.

OKU:   Kur’ân kursları 4+4+4’ün neresinde?

Dipnot:

1- Mektûbât, s. 183;

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir