Online sistemde güvenlik açıkları

Esra Nur Hanım: “Online derslerle ilgili olarak kadınların tesettüre riayeti konusunda izahta bulunursanız seviniriz.” Belirli Şartlar Gözetilmeli İnternet dünyası gerek kullanıcılar açısından, gerekse sistem tekniği açısından bize dört başı mamur bir güvenlik zemini sunmuyor. Bu yüzden güvenlik açığı yoktur, evimizin odaları gibi güvenle internet odalarına girebiliriz diyemeyiz. Bununla beraber, güvenlik

Devamı

Online sistemde dersler

Hanım okuyucularımız: “Online sistemde ders yapmakta adap ve erkân nedir?” Bir avuç hava ile gelen hizmet Risale-i Nurlar yaklaşık yüz sene önce el yazmalarıyla yazılarak ve çoğaltılarak yayın hayatına başladı. Sonradan matbuat lisanı devreye girdi. İlk defa “matbuat âlemi ile tezahüre başlamak ve ders vermek zamanı geldiğini  haber veren de

Devamı

Risale-i Nur’da kuantum enerjisi

Turgay Namdar: “Münazarat ta; “Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen güzel rüya (Haşiye: Mevt bir nevmdir) görür. Güzel rüya gören hayatından lezzet alır.”1 Buradaki “rüya görür” tabiri ile ne kastediliyor. Kuantum çekim yasasındaki, “güzel düşünceler sahibinin hayatına güzel olayları çeker” ve 8. Söz deki “Ben kulumun zannı üzereyim. Beni nasıl

Devamı

“Güneşin bir maddesi elektrikle çarpmasıdır” cümlesini açar mısınız?

Gebze’den Gülden Beşiroğlu: “Sözler’de geçen şu cümleyi açar mısınız: ‘Güneşin bir maddesi elektrikle çarpmasıdır.” SEBEPLERİN TESİRİ YOKTUR   Biz kudretin bu dünyadaki tasarruflarını sebepler perdesine sarılmış şekilde görürüz. Doğrudan kudretin tasarrufu olarak görmeyiz. Bunda çok çeşitli hikmetler vardır. Her şeyden önce dünya daru’l-hikmettir. Ahiret ise daru’l-kudrettir. 1 Yani ahirette kudretin tasarruflarını

Devamı

Ay’da hayat ve ışık var mıdır?

Engin Hatipoğlu: “Ayda deniz yok, toprak da ışığı yansıtıcı olmadığına göre gece nasıl lamba gibi yanıyor ve dünyayı aydınlatıyor? Ay ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Bu mevzuda Risale-i Nur’da bilgi var mıdır? AY’DA IŞIK YOKTUR   Eski Kozmoğrafya bilgisinde ayın ışık kaynağı olduğu sanılırdı. Oysa yeni bilgilerle anlaşılmıştır ki ay ışık

Devamı

Fizik ilmini şaşırtan öz: Esir maddesi

Cesarettin Nurdağ: “Esir maddesi nedir?” Bilim Şaşkın! Esir maddesi antik çağlardan beri hakkında çok az şey bilinen bir maddedir. Eski Yunanca’da aether’dir, kökeni aitho sözcüğüdür. Manası ateşli, parlak, havadan çok daha ince olan, bütün kâinatı dolduran akışkan, elastikî, elle tutulmayan, gözle görülmeyen, fizikî boyutta olmayan, ışığı ve sesi ileten bir

Devamı

Gramer âlimi Halil bin Ahmed

Çorum Osmancık’tan Mustafa Derindere: “Kur’ân’a ilk işaretler koyan Halil bin Ahmed’i tanıtır mısınız?” HAREKETE DUYULAN İHTİYAÇ Kur’ân indiği günlerde Arapça dili yüz yılların getirdiği birikimle edebiyatta ve şiirde üstün bir yere kavuşmuş bulu- nuyordu. Fakat yazı dilinde hareke ve işaret bulunmamaktaydı. Araplar harekesiz ve işaretsiz biçimde yazarlar ve yazılanı okurlardı.

Devamı