Kur’ân’da biyoloji dersi

Y. Şamil: Şu âyeti açıklar mısınız: “Sizleri ot gibi yerden yetiştirdim.” 1 Bize Şükretmek Düşer Biz ot olmadığımız gibi, bu âyet de bizi ot yerine koymuyor. Öte yandan ne bizim insan olarak kibirlenmeye, ne de otu küçümsemeye hakkımız var. Bediüzzaman diyor ki: “Sen kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük

Devamı

Big Bang’tan önce ne vardı?

Ordu/Fatsa’dan Harun Erdem: “O’nun arşı su üzerinedir” âyetine göre arş ve esir maddesi Big Bang’tan önce mi, sonra mı yaratıldı? Nur-u Muhammedinin (asm) yeri neresidir?” Bilim Kur’ân’ı Doğruluyor Big Bang, Büyük Patlama demektir. Bu mefhum, kâinatın yaklaşık 14 milyar sene önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan devasa bir patlamayla

Devamı

Cennetten indirilen nimetler

Ankara’dan Kenan Kaya: “28. Lem’a 26. Nükte: Sekiz nevi hayvanat-ı mübarek diyor. Koyun keçi sığır ve deveden başka tavuk, kedi gibi mübarek hayvanlar bu listeye girer mi? Sanki orada girebileceği, bunların başlangıç olduğu gibi bir cümle okudum.” CİSİMLEŞMİŞ NİMETLER     Kur’ân, “en’âm” dediği hayvanların hangileri olduğunu isim isim açıklıyor: “(Onlar)

Devamı

Hazret-i Âdem’e öğretilen şey ne idi?

Kocaeli’nden Deniz Koçyiğit: “Âdem Aleyhisselam’a öğretilen eşyanın isimleri mi idi? Bütün diller öğretildi mi? Yoksa diller sonradan mı yaratıldı?” KÂİNATIN MEYVESİ OLARAK İNSAN   Akıl, fikir, şuur, irade ve nefis sahibi cismanî bir varlık olan insan kâinatın bir meyvesi olarak yaratılmıştır. Yalnız aklî melekeleri yönüyle meleklere; hem aklî, hem celâlî, hem

Devamı

Kâinatta kusur var mıdır?

Mersin’den Muzaffer Durak: “Dokuzuncu Söz İkinci Nüktede geçen, “Kâinatın bütün kusuratından münezzeh ve muarra olduğunu” cümlesinde geçen kâinatın kusuratı nelerdir?”   HER ŞEY MÜKEMMELDİR Kâinatta her şey ya doğrudan, ya da dolaylı olarak hayırdır, hayrı netice verir. Kur’ân’ın ifadesiyle: “Allah her şeyi en güzel şekilde yaratmıştır.”1 Bu âyetin tefsirinde Bediüzzaman

Devamı

Ahsen-i takvim sırrını açar mısınız?

Fatma Aliye Hanım: “Ahsen-i takvim sırrını açar mısınız? Bu sırrın mahiyeti nedir ve getirdiği müjde var mıdır?”   YARATILMIŞLARIN EN GÜZELİ OLMANIN SIRRI Ahsen-i takvim sırrı, kabaca ifade edecek olursak, insanın yaratılmışların en güzeli olarak yaratılması sırrıdır. Bu sırrı bilen ve bu sırra uygun yaşamaya gayret eden insana tükenmeyen mükâfat

Devamı