Yüksek asrın insanları Bediüzzaman’ı anlıyor

Oğuz Yiğiter Bey: Risale-i Nur’da geçen “Üç yüz seneden sonraki yüksek asır” hangi zamandır? İnsanı İnsan Eden Değerler Bıraktı Bu gün takvimler 23 Mart’ı gösteriyor. Bu tarih Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin terk-i dünya ederek dâr-ı bekaya irtihal eylediği günün 58. sene-i devriyesidir. Eskiler âlimin ölümü, âlemin ölümü derlerdi. Bu

Devamı

İslâm birliğine giden zorlu dönemeç

Ali Bey: “Kudüs meselesinin, ‘Cemahir-i İslâmiye’nin İttifâkı’ hususunda hayırlı sonuçlar çıkaracağı kanaatini taşıyabilir miyiz? Ayrıca ahir zamanda Yahudi-Müslüman savaşına işaret eden hadisler de var. Bu konuda neler söylenebilir?” MUSİBETLERİN TETİKLEDİĞİ BİRLİK YOLU İslam dünyası, İslam birliğine giden zorlu bir dönemeçten geçiyor. Kader-i İlahî İslam âlemini böyle bir hayırlı sonuca doğru

Devamı

Ye’cüc ve me’cüc çıkmış mıdır?

Bolu’dan Ayhan Bayar: “Ye’cüc ve Me’cüc nedir, kimlerdir? Çıkmış mıdır?” YE’CÜC VE ME’CÜC İNSAN CİNSİNDEN ÇIKAR Kur’ân’da iki âyette geçen Ye’cüc ve Me’cüc, ateş ve kıvılcım manasına gelen “ecic” kökünden türemiştir. Ye’cüc ve Me’cüc çıkmış mıdır, bilinmez. Fakat bilinen o ki, insanlığın yekûn bir yanı bu gün Ye’cüc ve Me’cüc’ü

Devamı

Ahir zamanda geleceği haber verilen Kahtani kimdir?

Adapazarı’ndan Hamit Aksoy: “Yeni Asya´da çıkan bir hadiste Kahtani’den söz ediliyordu. Kahtani kimdir?”   Kahtani kelime manası itibariyle “yokluktan berekete” demektir. Diğer taraftan “Kahtan” Yemen’de bir kabile adıdır. Hatta bazı nesep âlimleri Arapları Adnanîler ve Kahtanîler olmak üzere iki ana nesebe ayırırlar. Cürhümlüler, Kahtanoğulları neslindendi. Hazret-i İsmail (as) Cürhümlüler’den kız

Devamı

Mehdi ne zaman gelecek?

Samsun’dan Azize Elif Şahinyılmaz: “Üstad Hazretleri bir mektubunda, ‘Tâ ahir zamanda, hayatın geniş dairesinde, asıl sahipleri, yani Mehdî ve şakirtleri Cenab-ı Hakkın izniyle gelir, o daireyi genişlettirir ve o tohumlar sümbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah’a şükrederiz.1” diyor. Bu cümleyi açar mısınız? Bir Mehdi daha mı gelecek?”   Bizi Hizmet

Devamı

Bediüzzaman sizlerle konuşuyor

Ali Karakaş: “Üstad Hazretleri “Ey üç yüz seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş ve sâkitâne nurun sözünü dinleyen ve bir nazar-ı hafî-i gaybî ile bizi temaşa eden Said’ler, Hamza’lar, Ömer’ler, Osman’lar, Tahir’ler, Yusuf’lar, Ahmed’ler, vesaireler! Sizlere hitap ediyorum” 1 hitabıyla hangi zamana ve kimlere hitap ediyor? Sıkıntılar bitmiyor. Üstadın müjdelediği

Devamı