Sükut ettiren bir parazit!

Kütahya’dan Recep Zifçi: “Şuâlar’da geçtiği şekliyle, Kastamonu’da ehl-i takva bir zat, “Ben sükût etmişim. Eski halimi ve zevkleri ve Nurlar’ı kaybetmişim” diye yakınıyor. Hz. Üstad da ona verdiği cevabı ve hikmetlerini açar mısınız?” Terk-i Terk Ehl-i takva olanların sukut ettiklerini hissetmeleri, suud ettiklerini hissetmelerinden daha efdaldir. Çünkü sukut ettiğini hissetmek

Devamı

Ettahiyyatü’deki “salih kullar” kimlerdir?

Almanya/Ahlen’den Necati Çevik: “Altıncı Şuâda Tahiyyattaki ibadillahissalihin 1 cümlesinde salih kullar kimlerdir?” Cenab-ı Allah’ın Selâmı Altıncı Şuâ’da Bediüzzaman et-Tahiyyatü’yü tefsir ediyor. Ettahiyatü bilindiği gibi, Resulullah Efendimiz’in (asm) O Yüce Huzurda bütün kâinat adına bulunması ve bütün kâinat adına Cenab-ı Allah’a verdiği ve Cenab-ı Allah’tan aldığı selâmı ihtiva eden muhteşem bir

Devamı

Namazdaki Fatiha kalbe ne emreder?

Mersin’den Yaşar Kılınç: “Üstad Hazretleri’nin, On Beşinci Şuâ’da Fatiha-i Şerifenin Bir Muhtasar Hülâsası bahsinde ifade ettiği “namazdaki Fatiha kalbe emretti.’ 1 cümlesini açar mısınız? Bu emrin niteliği nedir?” SÜNÛHAT Üstad Hazretleri Risale-i Nur’un kelâm cihetiyle mertebesini şöyle ifade eder: “Risaletü’n-Nur’un mertebesi üçüncüde olmasıdır. Yani vahiy değil ve olamaz. Hem umumiyetle

Devamı

Nurcular neden siyaset yapmazlar?

Kütahya’dan Recep Ziftçi: “12. Şuada bir mektupta (s. 323h) ehl-i hak üç durumda da haksız bulunuyor. Bu konuyu açar mısınız?” Hizmetin Arı-Duruluğu Üstad Bediüzzaman hazretleri bütün ömrü hayatında dine, imana ve Kur’ân’a, en saf haliyle, arı duru biçimde, dine din olduğu için, imana iman olduğu için, Kur’ân’a Kur’ân olduğu için

Devamı

Büyük veya küçük günah ayırımı neye göre yapılıyor?

Hasan Muharrem Okur: “Şuâlar 362 büyük veya küçük günah ayırımı neye göre yapılıyor? Affedilmeyen günahlar da mı aynı kategoride olacak? Bu kısmı açıklar mısınız?” AF NAZARIYLA BAKMALI    Şuâlar 362’den anladığımız başlıca nükteler şunlardır: Birbirimize günahkâr gözüyle bakmaktan sakınmalıyız. Birbirimizin kusuruna bakmamalı, mümkün mertebe setretmeye çalışmalıyız. Müslüman kişinin, bilhassa iman

Devamı

Ateşsiz sefine’den kastedilen nedir?

İzmir’den Medrese Talebeleri: “Âyetü’l-Kübra’da şu cümlede geçen ‘ateşsiz sefine’den kastedilen nedir? “….bulutların sevk ve idaresine ve ateşsiz sefinelerin seyir ve seyahatine…” 1   Temsil San’atı Âyetü’l-Kübra kâinattan Hâlık’ını soran bir seyyahın müşahedelerini işliyor. Bu bahse girmeden evvel eli kalem tutan gençlere bir çağrımız var: Roman, masal, hikâye, tiyatro, resim, karikatür

Devamı

İstanbul Dikilitaş’ın bilinmeyen sırları

Fransa’dan Hakan Vural: “Beşinci Şua’da, deccal öldüğü zaman ona hizmet eden şeytanın dikilitaşta bağıracağı ve bütün dünyanın duyacağı rivayetine yer verilmiş ve tefsir edilmiştir. Bu bölümü nasıl anlayacağız?”   TEŞHİS VE TEMSİL PERDESİ Bediüzzaman diyor ki: “Hem meselâ, meşhur olmuş ki, İslâm Deccalı öldüğü vakit ona hizmet eden şeytan, İstanbul’da

Devamı