Ümit ve korku dengesi neden önemlidir?

Beykoz’dan Mevlüt Gürkan: “Zerre miktar seyyiatın hesabı ve hasenatın sevabı olduğunu öğreniyoruz. Diğer taraftan Cenab-ı Hak Errahmanürrahimîn’dir. Tevbe eden hiç günah işlememiş gibi olduğu da buyruluyor. Bununla beraber günahlarımızın bizi yeise götürmesinden endişe ediyoruz. Havf ve reca dengesini nasıl bulacağız?” Allah Beni Bile Bağışlarsa Kullukta ümit ve korku ortası, kâmil

Devamı

Hüsn-ü zan boş iyimserlik midir?

Ulu rumuzlu okuyucumuz: “Hüsn-ü zan boş bir iyimserlik midir?” İçimizdeki Enerji Hüsn-ü zan boş bir iyimserlik değil, gerçek bir hayat prensibidir. Hüsn-ü zan elbette safderun iyimserlik değil; adem-i itimat ile birlikte gösterilen iyimserliktir. Hadiselerin güzel yüzünü gösteren beyaz gözlüktür, içimizde beliren umut, duâ, niyet ve müsbet çizgidir. Su-i zan ise

Devamı

Sabırla pişirilen meyveler nelerdir?

Tokat’tan Nuri Kapusuz: “Sabır nedir? Zihnimde tam oturtamadım. Şekva etmemek midir? Dayanma gücü müdür? Beklemek midir?” TESADÜFEN ZAFER GELMEZ    Sabır, Allah’ın kuluyla beraber olmak için istediği temel bir ahlâkî kemaldir. Allah’ın, insanın ruhuna koyduğu azim, umut, şevk, engelleri aşma ve hedefe ulaşma gücüdür. “Allah sabredenlerle beraberdir.” 1 Âyetine mazhariyettir.

Devamı

Lâtifelerin sultanı hangisidir?

Gülden Beşiroğlu: “Lâtifelerin sultanı hangisidir? Nefis bunun neresindedir? Nefis hangilerini kullanıyor? Vicdan hangilerini kullanıyor?” LETÂİFİN HİSSELERİ    Lâtîfe, lügatte, hoş söz, şaka, mîzah, iltifat, gönlü hoş tutan incelik, duyarlılık ve nezaket demektir. Ruhla ilgili her hoşnutluğu, her inceliği, her sezişi ve her duyuşu ifade eder. Ruhun duygularından herhangi birisine de

Devamı

Akıllı kişi nefsini hesaba çeker

Nazmi Bey: “Acz ile zaaf ve gurur ile kibir arasındaki farkları açıklamanızı istirham ediyorum.” ACZ VE ZAAF NEDİR?   Acz ile zaaf her ikisi de bedenî ve ruhî zayıflığı ifade etmekle beraber, acz daha çok bedenî güçsüzlüğü, kabiliyetsizliği, yapamama eylemini, fakirliği ifade eder. Ruhun ahlâkî değerlerden yoksun oluşu, kemâlât noksanlığı, nefsin

Devamı

Aşkın gözü ne zaman doğruyu görür?

İzmir Çamdibi’nden Mevlüt Gül: “Mektubat’ta aşk-ı mecazîyi tarif eden endam ayineleri misali vardır. O konuyu açar mısınız?” AŞK ŞİDDETLİ MUHABBETTİR   Aşkın gözü kördür. Gerçek âşık için yalnızca sevgilisi vardır. Kendisi de yoktur. Aşkı şiddetlendikçe sevgilisinin bedenini de terk eder, aşkın manasında erir. Damağında ve dimağında yalnızca aşkın tadı kalır. Aşkın

Devamı

Evlilikte son karar kimin?

Ayşe Demircan: “Görücü usulü biriyle görüşmüş ve ileriki zamanda ona içindeki duyguları soran karşı tarafa sevdiğini söylemiş biri günah mı işlemiş olur? Bunu söylemenin mahzuru var mıdır?” DOĞRU KARARDA AİLE İÇİ İSTİŞARE    Evlilik görüşmelerinde açık sözlü ve dürüst olmak esastır. Duygularımızı içimize saklar ve açık sözlü olmaz isek, verdiğimiz

Devamı