Sütkardeşi yapmak faziletli midir?

Eskişehir’den Süleyman Akkın: “Mahrem olsunlar diye sütkardeşliğine izin var mıdır? Sütkardeşi yapmanın gerekçeleri ve ölçüleri nelerdir?”

Çocukları sütkardeşi yapmanın dinî bir gerekçesi yoktur.
Bu konuda dinî bir emir de yoktur.
Sadece zorlukların ve ihtiyaçların getirdiği gerekçelere binaen verilen bir ruhsat ve bu ruhsatla ilgili dinî bir düzenleme söz konusudur.
Meselâ Kur’ân, kendisiyle evlenilmesi haram kılınan kadınlar arasında, “sütanneleri ve süt kız kardeşleri” de sayar. 1
Peygamber Efendimiz de (asm), “Süt emmek, soy bağının haram kıldığı her şeyi haram kılar.” buyurmuştur.2
Bu âyet ve hadis, ruhsata dayalı olarak meydana getirilen sütkardeşliği ile ilgili hukuku düzenliyor.
Sütkardeşliğin oluşma vakti, İmam-ı Şafiî’ye göre doğumdan sonra ilk iki yıl; İmam-ı Azam’a göre ise ilk otuz aydır.
Yeni doğan çocuk ilk otuz ay içerisinde başka bir anneden azıcık bir süt emmiş olması halinde, o annenin kendi çocuklarıyla sütkardeşi olur.
İlk otuz aydan sonra emmiş olursa sütkardeşliği meydana gelmez.
Sütkardeşliğinin kısaca ölçüleri bunlardır. Gerekçelerine gelince…
Aslında dine sorarsanız, evlilik yolunu kapayıp mahremiyet yolunu açan adımları din tasvip etmez.
Çünkü dinin bir gayesi nesli korumak ve arttırmaktır.
Sütkardeşliği ise evlilik yolunu kapıyor.
Geçtiğimiz günün birinde telefonumu arayan bir delikanlı ağlıyordu: Sevdiği kız, kendisiyle sütkardeşi çıkmış! Bir çıkar yol olup olmadığını yana yana araştırıyordu. “Ben ölürüm, ayrılamam!” diyordu.
Fakat maalesef, yıllar önce olan olmuş!
Muhterem anneler veya aileler kararlarını vermişler, uygulamayı yapmışlar; bunu ona sütkardeşi yapmışlar!
Belki bir ihtiyaç vardı; bilemiyorum.
Her nasılsa; bu delikanlı o kızla sütkardeşi yapılmış!
Birbirlerine öz kardeş gibi olmuşlar! Ama bilmiyorlar!
Neden bilmiyorlar? O da ayrı bir muamma!
Madem bu çocukları sütkardeşi yaptınız; sütkardeşi gibi, iki mahrem gibi yetiştireceksiniz! Kardeş olduklarını bilerek büyüyecekler. Birbirlerini kardeş olarak sevecekler ve böyle benimseyecekler.
İki namahrem gibi yetiştirmeyeceksiniz!
Bu konuda sorumluluk ailelerdedir. Günah ve vebal ailelerdedir.
Bu sebeple, soydan kardeş olmayan çocukların sütkardeşi olmalarında dinî bir fazilet yoktur.
Başka bir ifadeyle, birbirine mahrem olmayan çocukları birbirine mahrem yapmak sevaplı bir davranış değildir. Bunun dini bir gerekçesi yoktur!
Ama şurası bir gerçektir ki, hayat sıkıntılarla doludur.
Çocuğunuza anne sütü ihtiyacı olmuştur. Yakınınızda bulunan bir annenin onu emzirmesi hayatî bir zorunluluk halini almıştır.
Her ne kadar bu emzirme neticesinde, o annenin çocukları ile bu çocuk sütkardeşi oluyorlar ise de, bu çocuğu açlıktan ve hayatî sıkıntılardan kurtarmak için din-i mübin buna müsaade ediyor.
Bu müsaadeyi emir telâkki etmemek lâzımdır.
İhtiyaç yoksa sütkardeşliği yolunu açmamak daha doğru olur.
Durduk yerde çocukların geleceğine ipotek koymak fazilete değil, günaha daha yakındır.

OKU:   Kesilmiş hazır tavuklar

DUÂ
Ey Ahkemü’l-Hâkimin! Hakkı anlamayı, hakikati kavramayı, meslek-i hakikate uymayı, hikmete ram olmayı, istikamette gitmeyi, rahmete yar olmayı, şefaate ulaşmayı, mağfirete nail olmayı cümlemize müyesser kıl! Âmin!

Dipnotlar:

1- Nisa Sûresi, 4/23.
2- Buhârî, 2553; Müslim, 1444.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir