İmam olmadığı vakit

Ali Bey: “İmam olmadığında namaz kıldırmak için imamete kimlerin geçmesi uygun olur?”

İmamlık ve müezzinlik mesuliyet işidir. Allah Resûlü (asm) imamlığın ve müezzinliğin mesuliyeti hakkında şöyle buyurmuşlardır:

“Namazda cemaatin kefili imam; mutemedi ise müezzindir. Allah’ım! İmamlara hakta sebat ver, müezzinleri bağışla!”1

Kur’ân-ı Kerim’i yeterince okuyabilen, akıllı, buluğ çağına ermiş ve namaz kıldırmasına engel olacak nitelikte özrü bulunmayan her Müslüman erkek, namazda cemaate imam olabilir.

İmamlıkta tercih sebeplerini ise, Hanefîlere göre şöyle sıralamak mümkündür: İmamlığa geçmekte ilk hak, namaz kıldırmak için devlet tarafından görevlendirilen imamındır. İmamın bulunmadığı yerde ev sahibinin veya ev sahibi statüsünde bulunanın; Şafiîlere göre ise o muhitte hakkıyla ikamet edenin geçmesi faziletlidir. Bu olmadığında dini, fıkhı, namazı ve şartlarını en iyi bilen geçer. Bu olmadığında Kur’ân-ı Kerim’i en güzel okuyan imamlığa geçer. Bu olmadığında takvası çok olan, günahlardan en çok sakınan ve iyiliklere en çok düşkün olan imamlığa geçer. Sonra İslâm’a önce girmiş olan, sonra yaş itibariyle daha büyük olan, sonra güzel olan, sonra soy itibariyle eşraftan olan, daha sonra da elbisesi güzel olan imamlığa geçebilir. İmamlığa geçebilecekler bu niteliklerde eşit olurlar ve tercih imkânı zorlaşırsa aralarından birisi cemaatin tensibi ve gönül rızasıyla geçebilir. Bu da olmazsa kur’a çekilir.

 

Dipnotlar:

1- Tirmizî, Mevâkıt, 39

OKU:   Cuma namazının sıhhat şartları

 

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir