Evlilik hazırlıkları

A.Ş. rumuzlu okuyucumuz: “Evlilik hazırlığında, söz, tatlı, nişan ve düğüne kadar geçen sürede Kur’ân ve sünnet ışığında nasıl davranılmalıdır? Helâl dairesinde nasıl hareket edilir? Ölçü ne olmalıdır?”

Evlilik hazırlıklarından olmak üzere söz kesmek, tatlı yemek, nişan takmak ve bunlardan daha önemlisi evlilik hazırlığı yapan iki âilenin birbirlerine sevgi ve medenî ilişkiler bakımından yakınlaşması, temelde geleneklerimizin organize ettiği, içini doldurduğu, dînimizin de genellikle mubah gördüğü davranışlardandır. Bu tür toplumsal davranışlarda, içlerinde haram unsurlar bulunmadıkça dînen sakınca görülmezler.
Fakat törenlerde ve mutluluk paylaşımlarında şu hususlara dikkat edilmelidir: 1- İçki taleplerini karşılamaktan, nazik bir üslûp kullanarak kaçınmalıdır. 2- Törenlerde ve eğlencelerde aşırılığa kaçmamaya özen göstermelidir. 3- İkram ve sair harcamalarda israftan kaçınmalıdır. 4- Kadın erkek karma bir eğlence düzeninden kaçınmalıdır. 5- Mümkünse kadınların kendi aralarında, erkeklerin de kendi aralarında eğlenebilecekleri zemin hazırlanabilir. 6- Sözlüler veya nişanlılar arası ilişkide doğruluk, dürüstlük, samimiyet, nezâket, iffet ve hayâ esas alınmalı, ahlâkî ölçülerin dışına çıkılmamalı, haram-helâl sınırı gözetilmelidir.
Düğün yapmadıkça sözlümüz veya nişanlımız şimdilik bizim nâmahremimizdir. Ona ne eşimiz gibi yakın durabiliriz, ne de yabancımız gibi uzak durabiliriz! Duruşumuzu takvâmızla ayarlamalıyız! Bu dönemde en büyük maharet ve imtihan budur!
-Ona sevgi ve saygı besleyeceğiz. Çünkü o bizim müstakbel eşimizdir, müstakbel nikâhlımızdır, evimizin müstakbel direğidir. Fakat bu sevgimizi ve saygımızı, haram davranışlar için mazeret saymayacağız. Haram davranışları mubah ve meşrû saymamız doğru olmaz. İffetimiz ve nâmûsumuz her zaman süsümüzdür, ziynetimizdir, güzelliğimizdir, başımızın tâcıdır!
Sözlümüze veya nişanlımıza karşı sevgimizi ve saygımızı gösteren başlıca îmânlı, izzetli ve onurlu davranışlarımızı şöyle sıralayabiliriz:

OKU:   Ramazan ayında evlenmenin dinen bir sakıncası var mıdır?

1- Sözlümüzle veya nişanlımızla olan ilişkilerimizde haram-helâl sınırını gözetmek, buna onu da iknâ etmek.

2- Sözlümüzle veya nişanlımızla görüşmelerimizde üçüncü bir şahsın olmasını istemek ve bunu sağlamak.

3- Sözlümüze veya nişanlımıza verdiğimiz sözü tutmak,

4- Sözlümüze veya nişanlımıza vefâsızlık yapmamak, onu aldatmamak.

5- Sözlümüze veya nişanlımıza dürüst ve nazik davranmalıyız.

6- Muhtemel anlaşmazlıkları büyütmeden ve başka kişilere taşımadan sağ duyulu hareket ederek çözmeliyiz.

7- Sözlümüzün veya nişanlımızın kusurlarını eleştiri konusu yapmaktan kaçınmalıyız. Onu hatâsız görmemeli, hatâlarını affedici olmalıyız.

8- Sözlümüzü veya nişanlımızı olduğu gibi kabul etmeliyiz. Ve onu olduğu gibi sevmeliyiz.

9- Sözlenmenin veya nişanlanmanın bir evlilik vaadinden ibaret olduğunu, bir nikâh akdi olmadığını unutmamalıyız.
Unutmayalım ki, sözlenme veya nişanlanma, İslâm hukukunda taraflara bir evlenme mecbûriyeti getirmez. Evlilik birliğini sürdüremeyeceklerini anlayan sözlüler veya nişanlılar, sözü veya nişanı bozma yetkisine ve hakkına sahiptirler. Söz veya nişan bozulduğunda, verilen hediyeler karşılıklı olarak geri verilir. Kız tarafı aldığı mehri iâde eder.
Sözlülük veya nişanlılık, kız ve erkeğe, evliliğin helâl kıldığı berâber yaşama hak ve salâhiyetini de vermez. Bu dönemde ne kadar karşılıklı sevgi, güven ve iyi niyet olursa olsun; kız ve erkeğin, mahremiyet bakımından birbirlerine –neredeyse- iki yabancı gibi oldukları ve mahremiyet sınırına dikkat etmeleri, birbirlerine karşı sevgilerini, tutkularını ve aşklarını mahremiyet perdesi arkasından yaşamaları gerektiği de unutulmamalıdır.

OKU:   İnsan kısmetinin açık olup olmadığını nasıl bilebilir?

DUÂ

Ey Hamid-i Şekur! İman ve şükür ehline, çocuklarına ve nesl-i âtisine hayırlı kapılar aç! Şerli kapılardan uzak eyle! Hayırlı yazılar yaz! Şerli yazılarla imtihan eyleme! Mutluluklarını saadete çevir; şekavete çevirme! Saadetlerini şükre tebdil eyle; küfre tahvil eyleme! Az şükürlerini çok say; onlardan razı ol! Onlara lütfeyle! Âmin!

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir