Nikâhın asâleti

ABD’den Ahmet bey: “Ben ABD’de yaşıyorum. Burada kaçak olarak yaşayan bir tanıdığım legal duruma geçmek için bir bayanla sadece resmî olarak evlenmek istiyor. Bir Müslüman’ın gayr-i müslim ile evlenmesinde resmî nikâhın statüsü nedir? İslâmî olarak kişinin eşine ne gibi sorumlulukları doğar? Böyle bir iş yapmaya İslâmiyet’te izin ve müsâade var mıdır?”

Evlilik ve nikâh kurumunun başka amaçlarla kullanılmasını ve bir takım farklı problemlerin çözümü için çıkış yolu yapılmasını, bu kurumun asâleti ve esenliği adına tasvip etmek mümkün değildir. Evliliğin bir takım farklı problemlerin çözüm yolu olduğu elbet söylenebilir. Böyle bir beklenti, evliliğin temel sâiki de olabilir. Bunlar, evlilik ve nikâhın sıhhatine zarar vermez. Fakat, evliliği bir günübirlik oyun haline getirmekten sakınmalıyız.

Her ne sebeple olursa olsun; nikâh akdinde aranan asgarî şartlar mevcutsa, yapılan evlilik gerçek bir evliliktir. Evliliği, gerçek olanı ve olmayanı gibi maddelerle tasnif etmek kâbil değildir.

Evlenmenin sıhhat şartlarından en önemlisi, nikâhın şahitler huzurunda yapılmasıdır. Peygamber Efendimiz (asm), “İki şahitsiz nikâh olmaz.” (1) buyurmuştur. Şâhitlerin Müslüman olmaları ve aile hukuku açısından ehliyetli ve güvenilir olmaları, yani temyiz gücüne sahip ve bâliğ olmaları da şâhitliğin geçerli olması için önemlidir. Evlenilecek kadın ehl-i Kitap olduğunda, İmam-ı Azam ve Ebû Yûsuf’a göre, şâhitlerin ehl-i Kitaptan olmalarında bir sakınca yoktur. Çünkü ehl-i Kitabın şahitliğini yasaklayan her hangi bir âyet veya hadis mevcut değildir. Binâenaleyh, ehl-i Kitâba âit resmî makamlarda yapılan bir nikâh, İslâmiyet açısından da geçerlidir.

OKU:   Nikâhta keramet vardır

Evlilik sorumluluklarına gelince, böyle bir evliliğin gerçek bir evlilik olduğundan şüphemiz olmadığına göre, -zaten gerçek olmasaydı nikâh akti geçersiz olurdu ve evlilik meydana gelmezdi!- özel hayattan sosyal hayata bir erkeğin eşine hangi sorumlulukları varsa, aynı sorumluluklar otomatik olarak burada da doğmaktadır. Meselâ, eşler birbirlerine elbet “helâl” olmaktadır.

Gerek tutarlı bir toplum ve sağlıklı nesiller açısından, gerekse insânî duyguların rencîde edilmemesi açısından, nikâh kurumunun başka amaçlarla kullanılarak yıpratılmasını onaylamıyoruz.

Dipnot:

1-  Buhârî, Şehâdât, 8;

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir