Namazın ruhlu çekirdekleri: Tesbihat

Nevşehir’den Habibe Nur Eryılmaz: “Kimileri topluca birlikte tesbihat yapıyorlar, kimileri sadece kulakla dinleyerek, kimileri de içinden fısıltı halinde tekrarlayarak tesbihata katılıyorlar. Bu biçimlerden efdal olan hangisidir? Birisi tesbihat yaparken dinleyicilerin içinden tekrar etmeleri gerekir mi?” NAMAZIN ÇEKİRDEKLERİ Namazı ister cemaatle kılalım, isterse tek başımıza kılalım fark etmez; namazdan sonra tesbihat

Devamı

Canlı kelimeler demeti: Tesbihat

Ahmet Battal: “Müezzin sesli olarak tesbihat yaparken cemaatin takip etme biçimi nasıl olmalıdır? Kimileri topluca birlikte tesbihat yapıyorlar, kimileri sadece kulakla dinleyerek, kimileri de içinden fısıltı halinde tekrarlayarak tesbihata katılıyorlar. Bu biçimlerden efdal olan hangisidir?” NAMAZIN ÇEKİRDEKLERİ Namazı ister cemaatle kılalım, isterse tek başımıza kılalım fark etmez; namazdan sonra tesbihat

Devamı

Kâinat, Kur’ân’ını okurken

Bozyazı’dan Ahmet Yıldırım: “Risale-i Nur’da okuma ölçüleri nelerdir? Okumanın önemi ve mahiyeti nedir?” KUR’ÂN, KÂİNATI OKUYOR İlk inen âyet “Oku!” emri olmakla beraber, daha sonra inen âyetlerde kâinatı okuyarak, bize kâinatı nasıl okumamız gerektiği konusunda örnek bir okuyuş tarzı gösteren, bizzat Kur’ân’ın kendisidir. Bediüzzaman Hazretlerinin aynen ifadesiyle: “Kâinat mescid-i kebirinde,

Devamı

Hizmetin tatlı yolculuğu

Anamur’dan Bekir Dağaşan: “Dershane ortamına insanları çekmek ve dershaneyi cazibe merkezi yapmak için yemek vermek dâhil ne gibi sosyal etkinlikler yapılabilir?” Kur’ân bizim temel hizmet şifrelerimizi veriyor. Buyuruyor ki: “Rabbinin yoluna, hikmetle ve güzel öğütle çağır.” 1 Çağımızda hikmet Risâle-i Nur’dur. Güzel öğüt ise, Allah’ın adını, dinini, dâvâsını, kitabını tebliğ

Devamı

Şakayı lâtif yapalım!

İstanbul’dan okuyucumuz: “Zübeyir Gündüzalp Ağabey diyor ki: ‘Şakacı olmayınız. Zira şaka muhabbetin sonu, adâvetin başlangıcıdır.’ Buradaki ‘ölçü’ nedir? Ne kadarlık şakaya müsaade var? Hiç mi şaka yapmayacağız?”   Bediüzzaman, insanda binlerle his ve duygu olduğunu; her bir hissin de iki mertebesi bulunduğunu söyler. Bu mertebeleri “Mecazî ve Hakikî” olarak niteler.1

Devamı

Sünnette şaka

İstanbul’dan okuyucumuz: “Sünnette şaka var mıdır? Varsa ölçü nedir?” Her davranışta, her karakterde, her huyda, her amelde ifrat, tefrit ve itidal dereceleri vardır. Bu derecelerden ilk ikisi aşırılık ve abartı ifâde eder ve tasvip edilmez. İtidal ise sünnet olandır. Şakada da ifrat ve tefrit yasaklanmıştır. İtidal hâli ise sünnet olarak

Devamı