Ululemre itaatin sınırları

Menderes Yıldırım: “Ululemr’e itaatin ölçüsü, sınırları nedir? Ululemrin yanlışı söylenmez mi?” Hepiniz Çobansınız Âmir konumundaki yöneticiler ululemrdirler ve sorumlulukları yönettiği insanlara göre çok daha fazladır. Ululemr olanın başı göğe değmiyor; fakat hesabı göğe değebilir. Hazret-i Ömer derdi ki: Dicle kenarında bir koyunu kurt kapsa Allah, Ömer’den sorar diye korkarım. Peygamber

Devamı

Kuranda çıkarılacak ayet var mıdır?

Ahmed Gökce: Kur’ân’da nasih-mensuh var mı? Varsa, hükmü geçen diğer kitaplar (İncil, Zebur, Tevrat) yürürlükten kaldırıldığı gibi, neshedilen âyetlerin hükmü kalktığına göre onların Kur’ân’dan çıkarılması gerekmez mi? diye soran birine ne cevap vereceğiz? Kur’ân Gençleşiyor Kur’ân’ın hakikatleri bakîdir, âyetleri bakîdir, hükmü bakîdir. Her âyetin her zamanda farklı bir manası ve

Devamı

Rasulullah’ın (asm) hayatı ve ahlakı Kur’an’dır

İstanbul’dan Hamdi Göcek: “Geçenlerde bir yerde “Kur’ân insanın/kulun ‘ne yapması’ gerektiğini söylerken, hadisler ‘nasıl yapması’ icap ettiğini söyler” tarzında bir ifade ile karşılaştım. Böyle umumî bir tasnif yapmak mümkün müdür?” O (asm) En Mükemmel İmamdır Böyle bir tasnif genel itibariyle yapılabilir. İstisnalar kaideyi bozmamak şartıyla… Meselâ namazı ifade eden salât

Devamı

Tecvitte bir hata mı var?

İbrahim Bey: “Tecvid, harflerin mahreçlerini aslına uygun olarak okumak ise, idğam meal gunne, idğam bila gunne, idğam mütecaniseyn gibi kurallarda harfleri değiştiriyoruz. Kur’ân’ın okunuşunu değiştirmiş olmuyor muyuz? Bu ne derece doğrudur?” İlim Sabit Değerler Zinciridir Önce sabitemizle başlayalım: Tecvit bir ilim dalıdır. Binlerce kıraat ve mahreç âliminin elinde yoğrularak gelmiştir.

Devamı

Risale-i Nur, Kur’ân medeniyetini müjdeliyor

Uşak’tan Cahit Tanyol: “Üstad Hazretleri’nin kurun-u vustadan çıkışımızla ilgili müjdeleri var mıdır? Nelerdir? Doğum Sancıları Başlığımız kehanet değildir. Bu müjdeli haberi, 1920 yılında gerekçeleriyle birlikte veren Bediüzzaman Said Nursî’den başkası değildir. Yıl şimdi 2020. Dünya, Kur’ân medeniyeti için doğum sancılarına girmiştir. Evet, dünya bir İslâm medeniyetine doğru hızla evriliyor. İslamofobicilere

Devamı

Kurun-u vustadan çıkabilir miyiz?

Uşak’tan Cahit Özpınar: “Âlem-i İslâm olarak kurun-u vustadan çıkabilir miyiz?” Ortaçağ Avrupa’nındır, Ama Kurun-u vustada kalmak, medeniyet bakımından Avrupa’nın orta çağını yakalamak demektir. Avrupa ortaçağı iç savaşlarla geçen karanlık bir devirdi. Aynı çağlarda Müslümanlar Avrupa’ya ilimde, teknikte, fende, felsefede, medeniyette, adalette lider konumdaydı. Endülüs İslâm devleti bilim ve felsefede Avrupa

Devamı

Hazret-i Muhammed’in (asm) sair mu’cizeleri

Karadeniz Ereğli’den Celalettin Gültekin: “Kur’ân, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın mu’cizesidir sözünü nasıl anlamalıyız?” Hazret-i Muhammed’in (asm) mu’cizeleri üç grupta inceleniyor: 1. Manevî mu’cizeleri Kur’ân-ı Kerîm, Peygamber Efendimizin (asm) en büyük mu’cizesidir. Peygamber Efendimizin (asm) diğer mu’cizeleri sadece kendisiyle yaşayanlar tarafından görüldüğü ve kendinden sonra bittiği hâlde, Kur’ân-ı Kerîm kıyamete kadar bitmeyecek

Devamı