Kur´ân´da kız isteme

Ömer Bey: “Kur’ân’da kız isteme ile ilgili bilgi var mıdır?”

Evlenmek sünnettir. Kız isteme ile ilgili temel usul ve esaslar da sünnet çerçevesinde şekillenmiştir. Fakat Kur’ân bu meselenin uzağında da kalmamıştır.

Kur’ân’ın evlilik konularında getirdiği hükümler şöyledir:esas

“Mü’minlerden hür ve iffetli kadınları ve kendilerine sizden önce kitap verilmiş olanlardan hür ve iffetli kadınları nikâhlamak da, mehirlerini verdiğiniz, iffet üzere olup zinadan kaçındığınız ve gizlice gayr-ı meşrû şekilde dostlar da edinmediğiniz takdirde size helâl kılındı.”1

“İçinizden bekâr olanları ve köle ve cariyelerinizden dindar olanlarını evlendirin. Onlar fakir iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah’ın lütfu geniştir ve O her şeyi hakkıyla bilir.” 2

Musa Aleyhisselâm gençliğinde bir seyahat esnasında Medyen suyunun başına geliyor. Burada hayvan sulayan çobanlara karışmayan ve çobanlardan geride durup, çobanların ayrılmasını bekleyen utangaç iki kıza rastlıyor ve onlara sırf Allah rızası için yardım ediyor.

Meğer bu kızlar Şuayb Aleyhisselâm’ın kızlarıdır. Muhterem babalarına bu durumdan bahsedince, Şuayb Aleyhisselâm bu genci görmek istiyor. Kızlarından birisini bu genci çağırmak üzere gönderiyor. Kızcağız utana sıkıla Musa Aleyhisselâm’a babasının selâmını ileterek kendisini babasının görmek istediğini ve yardımına karşılık teşekkür etmek istediğini bildiriyor. Musa Aleyhisselâm da çağrıya uyup gidiyor.

Hz. Musa’nın (as) iyi huyunu ve efendiliğini beğenen Hz. Şuayb (as), Hz. Musa’ya (as) diyor ki:

OKU:   Abdest nurdur, fazilettir

“Sekiz sene bana çalışman şartıyla şu kızlarımdan birini sana nikâh etmek isterim.” 3

Görüldüğü gibi Kur’ân’ın verdiği örnekte baştanbaşa saygı, görgü ve nezaket hâkimdir. Fakat nikâh ile ilgili genel ve temel hükümleri koyan Kur’ân, bu hükümlerin hayata geçirilmiş biçimini genel itibariyle yaşayan Kur’ân olan Hz. Peygamber’e (asm) bırakmıştır. Bu açıdan, kız isteme ile ilgili Kur’ân’ın da onayladığı temel davranış biçimlerini bulmak için doğrudan sünnete başvurmak gerekir.

Dipnotlar:

1- Maide Sûresi: 5

2- Nur Sûresi: 32

3- Kasas Sûresi: 27

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir