Resûl ile nebî farkı

Diyarbakır’dan Hilmi Ödemiş: “Hazret-i Harun ile Hazret-i Yahya’ya kitap gönderilmiş mi? Kur’ân’da onlara kitap gönderilmiş gibi hitap ediliyor. Kur’ân’da resûl ile nebînin farkı nedir?”

Terim olarak kendisine Kitap verilen peygambere resûl, kitap verilmeyen peygambere nebî denmektedir. Bu tanımlama Kur’ân’a da uygundur. Kur’ân’da Hazret-i Harun ve Hazret-i Yahya’ya kitap verildiği yazmıyor. Onların salih kullardan ve peygamberlerden olduğu, kendilerine nimet verildiği, âlemlere üstün kılındığı, kendilerine vahyedildiği yazıyor.

Meselâ Cenâb-ı Allah Hazret-i Zekeriya’ya (as) hitap ediyor: “Zekeriya mihrapta namaz kılmakta iken Cebrail ona seslenerek dedi ki: ‘Allah seni Yahya ile müjdeliyor. O, Allah’ın bir ‘ol!’ emriyle yaratacağı İsa’yı tasdik edici olacak, kavminin efendisi olacak, nefsine hakim, iffet sahibi ve salihler zümresinden bir peygamber olacaktır.”1

Diğer bir âyette Hazret-i Yahya (as) için: “Yahya dünyaya geldikten sonra ona: ‘Ey Yahya! Tevrat’a kuvvetle yapış!’ dedik. Ve daha çocukluğunda ona ilim ve hikmet verdik.”2

Bu âyetlerde Hazret-i Yahya’nın (as) hem Tevrat’ı, hem İncil’i tasdik edici olduğu ifade ediliyor.

Yine meselâ Hazret-i Harun’u (as) Kur’ân “nebî” sıfatıyla anıyor: “Ona tarafımızdan bir rahmet olarak kardeşi Harun’u peygamber verdik.”3 Bu âyet, “Hârûne nebiyyâ” ibaresiyle bitiyor ki, Harun Aleyhisselâmın nebî olduğunu belgeliyor.

Diğer yandan şu âyet de her iki peygamberin makamı hakkında açık bilgi veriyor: “And olsun ki Biz Musa’ya Tevrat’ı verdik. Kardeşi Harun’u da ona yardımcı yaptık.”4 (Dikkat: Hazret-i Musa’ya kitap veriliyor, kardeşi Harun da bu kitaba tâbî kılınıyor.)

OKU:   Duâ dilinin zenginliği ve sihir

Nihayet şu âyet, peygamberleri sıfatlarıyla zikrediyor: “Biz Nuh’a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve (nitekim) İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, esbâta (torunlara), İsa’ya, Eyyûb’e, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a vahyettik. Davud’a da Zebur’u verdik.”5

Cenâb-ı Allah nebîye de, resûle de vahyeder. Vahyedilmiş olmak resûl olmak manasına gelmiyor. Fakat kitap vermek sûretiyle vahyettiği peygamberler, resûl kıldığı peygamberlerdir.

Cenâb-ı Allah nebîlerin ve resûllerin (aleyhimüsselâm) şefaatini üzerimizden eksik etmesin. Âmin.

Dipnotlar:

1- Âl-i İmran Sûresi: 39.
2- Meryem Sûresi: 12.
3- Meryem Sûresi: 53.
4- Furkan Sûresi: 35.
5- Nisa Sûresi:163.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir