Hz. Bünyamin, Hz. Yahya, Hz. Üzeyr ve İmran ailesi

Ethem Bey: “Hazret-i Yûsuf’un (as) kardeşi Bünyâmin, Hz. Yahyâ, Hz. Üzeyir ve Hz. Meryem’in babası İmran peygamber midirler?”

HAZRET-İ BÜNYAMİN

Bünyâmin, Hazret-i Yûsuf’un (as) öz kardeşidir. Kur’ân âyetlerine, “Yusuf’un kardeşi”1 olarak giren zatın Bünyâmin olduğu rivayet edilir. Peygamber olduğu konusunda her hangi bir haber mevcut değildir. Hz. Yûsuf’un (as), üvey kardeşlerince kuyuya atılmasından sonra babası Hz. Yakub’un (as) teselli kaynağı Bünyâmin olmuştur.

HAZRET-İ YAHYA

Hz. Yahya (as), Hazret-i Zekeriya’nın (as) yaşlılıkta ve kısır hanımından Allah’ın bir lütfu olarak dünyaya gelen oğludur. Kur’ân’da adı geçer. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: “Dünyaya geldiğinde, ‘Ey Yahya, Tevrat’a kuvvetle yapış!’ dedik. Ve daha çocukluğunda ona ilim ve hikmet verdik. Ona tarafımızdan bir şefkat ve günahlardan temizlik verdik. O da takva sahibi bir kul oldu. Anne ve babasına iyilik ederdi. Onlara karşı zorba ve isyankâr değildi. Doğduğu gün de, öldüğü gün de, diri olarak kabrinden çıkacağı gün de selâm onun üzerinedir.”2
Hazret-i Yahya’ya (as) peygamberlik verilmiştir. Küçüklüğünde Tevrat’la amel etti. İsrail oğullarına Tevrat hükümlerine göre vaaz ve nasihatlerde bulundu. Hazret-i Musa’nın (as) şeriatına göre amel ederken, Hazret-i İsa’nın (as) peygamber olması üzerine Hazret-i İsa’yı (as) tasdik etti ve Hazret-i İsa’nın (as) şeriatıyla amel etmeye başladı.3

HAZRET-İ ÜZEYR

Hz. Üzeyir (as), Kur’ân’da adı geçen salihlerdendir. Peygamber olup olmadığı konusunda sahih bir bilgiye sahip değiliz. Tevrat’ı ezberleyerek yazmış ve tahrif olmaktan korumuştur. Yahudîler kendisine “Allah’ın oğludur” dediler. Kur’ân şöyle buyurur: “Yahudîler, ‘Üzeyir Allah’ın oğludur’ dediler. Hıristiyanlar da, ‘Mesih Allah’ın oğludur’ dediler. Bu onların uydurdukları sözlerdir.”4
Şu ayette bahsedilen zat Hazret-i Üzeyir’dir:
“Yıkılıp harabeye dönmüş bir beldeye uğramıştı. Kendi kendine: ‘Acaba Allah bu beldeyi öldükten sonra nasıl diriltecek?’ dedi. Allah da onu öldürüverdi. Ve yüz sene öylece bıraktı. Sonra tekrar diriltip: ‘Bu halde ne kadar kaldın?’ diye sordu. O da, ‘Bir gün veya bir günden daha az’ diye cevap verdi. Allah ise: ‘Yüz sene ölü kaldın!’ buyurdu. ‘İşte yiyecek ve içeceğine bak ki, hiçbiri bozulmamış! Bir de merkebine bak! Kemikleri nasıl birbirinden ayrılmış! Senin yüz sene ölü kaldığını gösterir. Seni ise, insanlara bir delil olsun diye öldürüp dirilttik. Şimdi de kemiklere bak, onu nasıl yerli yerine koyup et giydiriyoruz.’ O da bu delilleri böylece apaçık görünce, ‘Bildim ki, Allah her şeye kâdirdir!’ dedi.5

OKU:   Eyyüb Aleyhisselâmın yaraları

İMRAN HAZRETLERİ

İmrân ise Hazret-i Meryem’in babası, Hazret-i İsa’nın (as) dedesidir. İmrân’ın bağlı bulunduğu Mâşân oğulları Benî İsrâil’in gerek saltanat, gerekse din işleri bakımından reisleri idi. Bundan dolayı bu âilenin İsrâil oğulları üzerinde büyük nüfuzları ve şöhretleri vardı.
İmrân âilesi mânâsında bulunan “Âl-i İmrân” Kur’ân’ın 3. sûresinin adıdır. Kur’ân İmrân ailesinden mübârek bir âile olarak bahseder. Fakat İmrân’ın peygamber olduğu konusunda her hangi bir haber mevcut değildir.
İmrân’ın eşi Hânne yaşlanmış olmasına rağmen çocuk sahibi değildi, fakat çocuk sahibi olmak istiyordu. Bir çocuk vermesi için Cenab-ı Hakk’a ihlâs içinde duâ ediyordu. Bir gün hamile kaldığını öğrenince çok sevindi. Allah’ın bu büyük lütfuna karşılık karnındaki çocuğu Mescid-i Aksâ’nın hizmetine adamaya karar verdi ve dua etti.6
Çocuk doğmadan önce İmran vefat etti. Doğan çocuk ise bir kız çocuğu idi. Allah onun adağını bir kız çocuğu olarak kabul etmişti. Meryem, Allah’a adanmış olarak Mescid-i Aksa’da yetişti.7 Burada vahye mazhar oldu ve Allah’ın emriyle Hazret-i İsa’yı (as) dünyaya getirdi.

Dipnotlar:

1- Yûsuf Sûresi, 12/8, 69, 76
2- Meryem Sûresi, 19/12, 13, 14,15
3- Âl-i İmrân Sûresi, 3/39
4- Tevbe Sûresi, 9/30
5- Bakara Sûresi, 2/259
6- Âl-i İmrân Sûresi, 3/35
7- Âl-i İmrân Sûresi, 3/36, 37

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Hesaptan ve azaptan önce tebliğ

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir