Hazret-i İsa (as) üzerine

Diyarbakır’dan Hilmi Ödemiş: “İncil’in bozulduğunu söylüyoruz. Ama 200 yılından kalma İncil’in müzede olduğu söyleniyor. Konuyu aydınlatır mısınız?”
Galip Elmastaş: “Hazret-i İsa hakkında geniş bilgi verir misiniz?”

Konu Hazret-i İsa ve İncil olunca, Müslümanları rencide eden, Hıristiyanların da genellikle tasvip etmediği son olaylar sebebiyle, dini afet ve fitnelerden Allah’a sığınmamızın önemli bir vaktine girdiğimizi vurgulamadan geçemeyeceğim. Şimdi duâ vaktidir. Nice şerlerden hep hayır çıkmıştır. İnşallah bu şerden de hayır çıkacaktır. Her şer, hayra gebedir. Fakat biz duâmızı eksik etmeyelim.

İncil’e gelince… İncil zaten ilk ikiyüzlü yıllarda bozuldu. Bu gün müzelerde bulunan ve İncil’in bilinen ilk nüshası diye sunulan nüshalar, ilk ikiyüzlü yıllarda bozulmaya yüz tutan nüshalardır. Bununla beraber, birçok tercümelerden geçen bu günkü nüshalara nispetle doğruya daha yakın nüshalardan olma ihtimali yok değil. İncelemeden bir şey söylemek doğru olmaz.

Hazret-i İsa Aleyhisselâm, Allah’ın, babasız yarattığı, son peygamberden bir önce gönderdiği ve son peygamberinin habercisi kıldığı şerefli ve çilekeş peygamberidir. Babasız yaratılışı itibariyle Hazret-i Âdem’e (as) benziyor. Kur’ân bunu şöyle haber veriyor: “Allah katında Hz. İsa’nın hali, Hz. Âdem’in yaratılışı gibidir.”1

Hazret-i İsa (as), dilediği zaman dilediği şekilde sebepleri devre dışı bırakan Cenâb-ı Allah tarafından babasız yaratıldı. Hazret-i Meryem’in oğlu olarak dünyaya geldi. Hazret-i Meryem bakire iken doğurması sebebiyle Yahudilerin iftiralarına uğrayınca, beşikte bulunan Hazret-i İsa (as) konuştu ve kendisinin Allah’ın elçisi ve kelimesi olduğunu, Allah’ın kendisini mübarek kıldığını, annesinin iffet sahibi olduğunu söyledi.2

OKU:   Hz. Ademin Meleklere üstünlüğü

Hazret-i İsa (as) otuz yaşına geldiğinde Yahudilere peygamber olarak gönderildi ve kendisine kitap olarak İncil verildi. İncil, daha önce inmiş olan Tevrat’ı tasdik ediyor, Beni İsrail’in ihtilâf ettiği meseleleri açıklığa kavuşturuyor, Tevrat’ta haram kılınan bazı hükümleri helâl kılmak suretiyle bazı hafifletmelerde bulunuyordu.3

Yahudiler kabul etmediler ve Tevrat’ın hükümlerinden şaşmayacaklarını bildirdiler. Bir Yahudi reisi, Hazret-i Yahya’yı (as) Tevrat’ın hükümleri üzerine nikâh kıymaya çağırdı. Hazret-i Yahya bu nikâhı Tevrat’a göre kıyamayacağını, çünkü İncil indiğini ve İncil’e göre amel etmeleri gerektiğini söyledi. Bu yüzden Hazret-i Yahya’yı şehit ettiler.

Hazret-i İsa (as) kendisinin Allah elçisi olduğunu ispatlamak için birçok mucizeler gösterdi. Allah’ın izniyle hastaları iyileştirdi, ölüleri diriltti, gökten sofralar indirdi ve çevresindeki yeni iman edenlere ikram etti.4 Kendisinden sonra âlemin reisi olarak Ahmed isminde bir peygamber geleceğini müjdeledi.5

Fakat Yahudiler Hazret-i İsa’yı hiçbir şekilde dinlemedikleri gibi, ona suikast planlamaya başladılar. Cenâb-ı Hak bu kötü tuzaklardan Hazret-i İsa’yı haberdar etti: “Ya İsa, Seni ecelin geldiğinde öldürecek olan benim. Ben seni semaya yükselteceğim. Yahudilerin fenalıklarından seni arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar seni inkâr edenlere üstün kılacağım.” 6

Bu âyetin bildirdiği ve sahih rivayetlerin de haber verdiği odur ki, Hazret-i İsa (as) Yahudilerin suikastlarından arındırılarak semaya yükseltilmiştir. Ahir zamanda semadan indirilecek, dinini hurafelerden arındırarak İslâm dini ile omuz omuza getirecek, Hazret-i Mehdi’ye tabi olacak, dünyayı sulh ve huzura kavuşturduktan sonra vefat edecektir.7

OKU:   Hazret-i Âdem’e öğretilen şey ne idi?

Bediüzzaman Hazretleri, kendi dinini böyle bir güzel sona ulaştırması için değil dünya semasında bulunan ve ölmemiş olan Hazret-i İsa’nın, hakikaten ölmüş olarak ahiretin en uzak köşelerinde bulunmuş olsaydı bile yeniden ceset giydirilip dünyaya gönderilmesi Allah’ın hikmetinden uzak olmadığını, bilâkis hikmeti böyle gerektirdiği için vaad ettiğini, vaad ettiği için de elbette göndereceğini bildiriyor.

Fakat Bediüzzaman’ın önemli bir notu da şöyledir: Hazret-i İsa (as) geldiğinde herkes onu açıkça tanımayacak, sadece onun yakınları iman nuru ile onu tanıyacaktır. 8

Dipnotlar:

1- Âl-i İmran Sûresi: 59.
2- Meryem Sûresi: 30-33.
3- Zuhruf Sûresi: 65; Âl-i İmran Sûresi: 50.
4- Maide: 112, 113.
5- Saf Sûresi: 6.
6- Âl-i İmran Sûresi: 55.
7- Mektubat, s. 60.
8- Mektubat, s. 60, 61.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir