İki kanatlı dua

Bilal Namlı: “Peygamber Efendimize (asm) salât ü selâm’da bulunuyoruz. Salât ü selâm’daki salât ve selâmdan ne murad edilmiştir? Ayrı ayrı açıklar mısınız?” Peygamber Efendimiz’in (asm) iki kanadı vardır: Abd ve Resul. Yani hem ubudiyetle, hem risaletle vazifelidir. Allah’ın hem kuludur, hem elçisidir. Bu iki kanadı biz şehadetimizde ikrar ediyoruz: “Eşhedü

Devamı

Duâ dilinin zenginliği ve sihir

Tahir Kaplan: “Tahiyyatta Abdullah ibn-i Mes’ûd’dan (ra) gelen rivayet ile İbn-i Abbas’tan (ra) gelen rivayetler arasındaki farklardan birisi de, İbn-i Abbas’tan (ra) gelen rivayette ‘abdühü’ kelimesinin olmayışıdır. Şafii Mezhebinde olanların—ki ben de Şafiiyim—şehadet kelimesi ‘Eşhedü en-lâ ilâhe illallah ve Eşhedü enne Muhammede’r-Resûllulah’tır’, abdühü lâfzı yok. Zaten Kur’ân’da da Muhammedü’r-Resûlullah olarak

Devamı

Gökte ve yerde övülen tek insan: Hz. Muhammed (asm)

Ayşenur Hanım: “Peygamber Efendimizin mucizelerini ve eşsizliğini anlatmak mübalağa etmek midir? Onu mübalağa etmeden hak ettiği şekilde övmenin sınırları nelerdir?   ALLAH, MELEKLER VE İNSANLAR ONU (ASM) ÖVÜYOR Peygamber Efendimizin en çok bilinen ismi Muhammed’dir (asm). Muhammed, yerde insanların, gökte meleklerin ve nihayet Allah’ın övdüğü insan demektir. Bu kutlu isim,

Devamı

Hazret-i Peygamberi (asm) övmek

Ayşenur Özdemir: “Peygamber Efendimizi övmek, mucizelerini ve eşsizliğini anlatmak mübalağa etmek midir? Onu mübalağa etmeden hak ettiği şekilde övmenin sınırları nelerdir? Ya da tehlikeli ve doğru olmayan övgünün ölçüsü nedir?”     Peygamber Efendimizin en çok bilinen ismi Muhammed’dir (asm). Muhammed, yerde insanların, gökte meleklerin ve nihayet Allah’ın övdüğü insan

Devamı

Cebrail Aleyhisselâm şu an ne yapıyor?

Aziz Badıllı: “Cebrail (as) vahiy meleğidir. Son peygamber de geldiğine göre Cebrail’in vazifesi bitmiş midir? Cebrail (as) şu an mevcut mudur? Mevcutsa ne yapıyor? Başka vazifeleri var mıdır?”   Cebrail Aleyhisselâm büyük meleklerdendir ve vahiy meleğidir. Kur’ân-ı Kerîm’de Cibril1, Rûhulkudüs2, Rûhulemîn3, Rûh4, Resul5, zîkuvve6 ve Şedidü’l-Kuva7 şeklinde muhtelif isimlerle kendisinden

Devamı

Kur’ân’da, Peygamber Efendimiz (asm)

Erkan Bey: “Peygamber Efendimizin (asm) diğer peygamberlerden üstün olduğu Kur’ân’da belirtilmiş midir?”   Bediüzzaman’ın ifadesiyle, bütün ehl-i imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin serzakiri bulunan ve bütün enbiyayı hayattar köküne, bütün evliyayı taravettar semeresine alan Sevgili Peygamberimiz

Devamı

Resûl ile nebî farkı

Diyarbakır’dan Hilmi Ödemiş: “Hazret-i Harun ile Hazret-i Yahya’ya kitap gönderilmiş mi? Kur’ân’da onlara kitap gönderilmiş gibi hitap ediliyor. Kur’ân’da resûl ile nebînin farkı nedir?” Terim olarak kendisine Kitap verilen peygambere resûl, kitap verilmeyen peygambere nebî denmektedir. Bu tanımlama Kur’ân’a da uygundur. Kur’ân’da Hazret-i Harun ve Hazret-i Yahya’ya kitap verildiği yazmıyor.

Devamı