Kevser Havuzunun dünyadaki bedeli

Sabri Bey: “İhlâs Risalesi’nde geçen havuz, buz parçası, Kevser-i Kur’ânî, şahsiyet ve enaniyet kavramlarını ayrı ayrı açıklarsanız memnun olurum.”

Kevser Nedir?

Kevser, Kur’ân’da geçen âlem-i beka’daki bir bekâ havuzunun veya nehrinin adıdır. Kevser Sûresinde Cenâb-ı Hak, Sevgili Peygamberimiz’e (asm) “Şüphesiz biz sana ‘Kevser’i verdik.”1 buyuruyor. Peygamber Efendimiz (asm) kevserle müjdeleniyor. Sahabeden birçokları “Kevser”den maksadın, Allah’ın, Cennet’te Resulullah’a (asm) verdiği bir beka ırmağı olduğunu söylemişlerdir.

Resulullah buyurmuştur ki: “Ben Cennet’te yürürken önüme bir nehir çıktı. Onun iki kenarı da inci kubbelerinden ibaretti. Meleğe dedim ki: “Bu nedir?” Melek: “İşte bu, Allahın sana verdiği Kevser’dir.” dedi. Sonra melek elini nehrin toprağına uzatıp ondan misk çıkardı. Ardından ben, Sidretül Müntehaya yükseltildim. Orada büyük bir nur gördüm.”2

Resulullah’a (asm) “Kevser nedir?” diye soruldu. Resulullah: “Kevser, Allah’ın cennette bana verdiği bir nehirdir. Toprağı misktir. O, sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır. Ondan kuşlar su içmeye gelir. O kuşların boyunları deveboyunları gibidir.” Hz. Ebubekir (ra): “Ey Allahın Resulü, bunlar ne hoş şeylerdir!” dedi. Resulullah (asm): “Onları yemek daha hoştur.” buyurdu.3

Kevser Sûresinin İnişi

Hazret-i Enes (ra) anlatıyor: “Bir gün Resulullah (asm) uyukladı. Sonra başını gülümseyerek kaldırdı. Dedik ki: “Ey Allah’ın Resulü, seni güldüren nedir?” Resulullah (asm):

“Şimdi bana bir sûre indirildi.” buyurdu.

OKU:   "Nefy-i nefiy ispattır" ne demektir?

Ve Besmele çekerek Kevser Sûresini okudu. Sonra: “Siz Kevser’in ne olduğunu biliyor musunuz?” buyurdu. Dedik ki:

“Allah ve Resulü, daha iyi bilir.” Resulullah (asm):

“O, Allah’ın bana vaadettiği bir nehirdir. Onun başında çokça hayırlı şeyler vardır. O, bir havuzdur. Kıyamet gününde ümmetim ondan su içmeye gelecektir. Onun su içme kapları yıldızların sayısı kadardır. Ümmetimden bazıları o nehirden uzaklaştırılacaklardır. Ben diyeceğim ki: “Ey Rabbim, o benim ümmetimdendir!” Rabbim diyecek ki:

“Onların senden sonra neler yaptıklarını sen bilmiyorsun!”4

İkrime ve Mücahid de, Kevser’in “çok hayırlı şeyler”, “Kur’ân-ı Kerîm” ve “Hikmet” olduğunu söylemişlerdir.5

Kevser-i Kur’ânî Nedir?

Anlaşılıyor ki Kevser-i Kur’ânî bir Cennet ırmağına bağlı bir beka havuzudur. Peygamber Efendimiz’e (asm) ve dolayısıyla ümmetine bir müjde olarak verilmiştir. Bediüzzaman Hazretleri’nin, kazanmak için ihlâsın şart olduğunu ısrarla vurguladığı havuz, işte bu Kevser havuzudur.

Daha açık bir ifadeyle, İhlâs Risalesinin haşiyesinde geçen, “Kevser-i Kur’ânî’den süzülen tatlı, büyük bir havuz”dan6 maksat, Allah (cc)’ın Peygamber Efendimiz’e (asm) ve dolayısıyla ümmetine vermeyi vaad buyurduğu kıyamet günündeki ve Cennet’teki Kevser havuzudur.

Şahs-ı Manevi Havuzu

Kişinin kendi şahsiyeti ve enaniyeti İhlâs Risalesinde “buz parçası” teşbihiyle ifade edilmiştir. Havuza atılan buz parçası eğer erirse havuzdan bir parça olur.

Eğer erimez ise, buz parçası gibi soğuk enaniyeti ile kalır.  Enaniyetin kişiyi kurtarması çok zordur!

Bediüzzaman Hazretleri burada ihlâsı, tesanüdü ve uhuvveti teşbih sanatıyla anlatıyor. Yani Bediüzzaman’a göre, kişinin kendi şahsiyeti ve benliği buz parçası hükmündedir. Risale-i Nur’un şahs-ı manevisini teşkil eden cemaat-i nuraniye ise, Kevser havuzuna ulaştıracak umumî bir Cadde-i Kur’ânî’dir. Bediüzzaman havuz misâlini, Kevser havuzundan kinaye olarak kullanıyor.

OKU:   Cennetten daha üstün bir saadet var mıdır?

Yani Kevser havuzuna ulaşmak için kendi benliğinden geçip, buz parçası hükmündeki benliğini şahs-ı manevî havuzunda eritmek gereklidir.

Bugünün şahs-ı manevî havuzu, kıyamet gününün Kevser havuzudur.

Dipnotlar:
1. Kevser Sûresi: 1
2. Tirmizi, K. Tefsir el-Kur’ân, Sûre: 108, Hadis no: 3360.
3. Ahmed b. Hanbel, Müsned, C. 3, S. 236
4. Müslim K. es Salah, Bab: 53 Hadis No 400.
5. Taberi Tefsiri, 9/241245.
6. Lem’alar, (21. Lem’a), s. 169.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir