A´râf Sûresi 166. âyetini açıklar mısınız?

Denizli’den Emine Kocaeri: “A’râf Sûresi 166. âyetinde, ‘Biz de onların aşağılık maymun olmasını diledik’ cümlesini açıklar mısınız?”

A’râf Sûresinin bahsettiği konulardan biri, Hazret-i Mûsâ’nın (as) peygamberliği ve İsrailoğullarının tutarsız ve dengesiz hareketleridir. İsrailoğulları Hazret-i Mûsâ’ya iman ediyorlar, fakat imanlarında sebat etmiyorlar. Bazan peygamberleriyle alay ediyorlar, bazen elleriyle heykeller yapıp kudsiyet veriyorlardı. Âyetleri takip edelim:

“Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca, biz de kötülükten men edenleri kurtardık. Zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü şiddetli bir azap ile yakaladık. Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince, onlara: ‘Aşağılık maymunlar olun!’ dedik.”(1)

Âyette, Allah’ın haramlarını bilerek çiğneyen İsrailoğullarına İlâhî cezâ geldiği beyan ediliyor. Eski kavimlerde bir İlâhî cezâ olarak, insanın şeklinin değişip hayvan şekline girmesi zaman zaman vâki olmuştur. Bu âyet de böyle bir cezâdan bahsediyor.

Fakat bu âyetin, ahlâkî dejenerasyon ve bozulmaya da kapısı açıktır. Yani ahlâksızlıkta maymunlar gibi olun, gibi bir sitem de söz konusu olabilir. Bu mânâ ile âyet, zamanımızı da kuşatır. Yani insanlar nefislerinin esiri olduklarında şeklen olmasa da, amel ve davranış bakımından her hangi bir hayvan kılığına girmiş olabilirler.

Dipnot:

1- A’râf Sûresi, 7/165, 166.

Benzer konuda makaleler:

OKU:   `Üzerlerinize bıldırcın eti ile kudret helvası indirdik.´ cümlesini açıklar mısınız?

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir