Hz. Musa’nın mu’cizeleri

Ethem Bey: “Bakara Sûresi 57. ve Tâhâ Sûresi 80. âyetlerinde geçen ‘Üzerlerinize bıldırcın eti ile kudret helvası indirdik’ cümlesini açıklar mısınız? Bu âyetlerin açıklaması Risâle-i Nûr’da var mı?”

Hazret-i Musa (as) İsrail oğullarını Mısır’dan çıkarıp Tîh Çölüne getirince burada konakladı. İsrail oğullarının yiyecek ve içecekleri yoktu. Her türlü ihtiyaçları bakımından Hazret-i Musa’ya bağımlı bulunmaktaydılar. Hazret-i Musa (as) onlardan emirlerine harfiyen uyacaklarına dair kesin söz aldı. Bunun üzerine asasını taşa vurdu. Taştan on iki kabile için on iki gözlü pınar fışkırdı. Sudan kana kana içtiler. Güneşin yakıcı sıcağına karşı ince bir bulut gölge oldu. Belirli zamanlarda gökyüzünden kudret helvası ve bıldırcın eti indi.

Fakat İsrail oğulları, bıldırcın kuşlarına bakarlar, iyi besili ise alırlar, zayıf ise serbest bırakırlardı. Az sonra Hazret-i Musa’dan daha farklı yiyecek istemeye başladılar. İsrail oğullarının bitmek bilmeyen istekleri ve aç gözlülükleri Hazret-i Musa’yı çok üzüyordu.

Bahsettiğiniz âyetler bu olaylardan bahseder. Âyetlerin devamında İsrail oğullarının bu nankörlük ve küstahlıklarına karşı “Yoksulluk ve düşkünlük damgası vurulduğu ve Allah’ın gazabına uğradıkları” 1 kaydedilir.

Risâle-i Nûr’da Hazret-i Musa’nın (as) on iki gözlü su fışkırtan asâ mu’cizesinden haber veren Kur’ân’ın yerin altında depo edilmiş olan rahmet hazînelerine dikkat çektiği beyan edilir. Risâle-i Nûr’a göre, bu âyetler insanlığa çok ileri bir ufuk çiziyor. İnsanlık Kur’ân’ı dinlerse yerin altında İlâhî kudretçe hazırlanmış olan bir çok cevhere ve madene ulaşabilecektir.2

OKU:   Kur´ân´ın asıl davetini unutmayalım

Yine Risâle-i Nûr’da, Hazret-i Mûsâ’nın (as) asâsına karşı “taşların” on iki gözlü su akıttığından hareketle, insan oğlunun Allah’ın emirlerine karşı taştan daha da katı olduklarına dikkat çekilir.3

Risâle-i Nûr’a göre, Allah’ın her baharda ve yazda yeryüzünün kalbine indirdiği haddi ve hesâbı olmayan “gıda, yemiş, meyve, yiyecek, sebze” unvanlı “Cennet Helvaları”, Tih Çölünde İsrâil oğullarına inen kudret helvalarından aşağı değildir ve bütün bu nimetler insanoğlunu şükre ve Allah’ı tanımaya dâvet eder.4

Dipnotlar:

1- Bakınız: Bakara Sûresi, 2/47-61; A’râf Sûresi, 159-162; Tâhâ Sûresi, 20/77-98.
2- Sözler, s. 231.
3- Sözler, s. 227.
4- Şuâlar, s. 144.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir