Faizsiz KOSGEB kredilerinin durumu

Yozgat’tan İhsan Emre Şahin: “Faizsiz KOSGEB kredilerini almak ve yararlanmak caiz midir? Faizini devlet ödüyormuş.”

 

KOSGEB KREDİLERİ

Vatandaş faiz ödeyince haram oluyor da, vatandaş adına devlet faiz ödeyince caiz mi oluyor? Üstelik vatandaş adına devletin ödediği faizde tüyü bitmedik yetimin de hakkı ve hukuku vardır. Faizsiz kredi çeken kişinin faizini devlet hangi bütçeden ödüyor? Fakir milletin bütçesinden değil mi? Millet zengin de olsa buna cevaz-ı şer’î verilemez.

Bu işe tevessül etmemek lâzım. Bu iş, şahsî faizli krediden daha veballi ve daha mesuliyeti mucip bir iştir. Devleti ve milletin hukukunu bu işe alet etmek İslâmiyet’e lâyık doğrulukla bağdaşmaz.

Öte yandan bu meseleden pis kokular geliyor. Çürümenin ne boyutlara geldiğini gösteriyor. Eski bir Yahudi kavminin böyle fırıldaklı düşüncelerle yaptıkları dolayısıyla azaba uğradıklarını zihinler unutmamalı! Bu kavme Cumartesi günü denizden avlanmak haram kılınmıştı. Fakat bunlar, deniz kenarına tuzak havuzlar yapmışlar, tuzağa kapılan balıkları Pazar günü avlamışlardır.

Kur’ân onları şöyle anlatıyor:

“Onlara, deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Hani onlar Cumartesi gününe saygısızlık gösterip haddi aşıyorlardı. Çünkü Cumartesi tatili yaptıkları gün, balıklar meydana çıkarak akın akın onlara gelirdi, Cumartesi tatili yapmadıkları gün de gelmezdi. İşte böylece Biz, yoldan çıkmalarından dolayı onları imtihan ediyorduk.

İçlerinden bir topluluk: ‘Allah’ın helâk edeceği yahut şiddetli şekilde azap edeceği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz?’ dedi. (Öğüt verenler) dediler ki: ‘Rabbinize mazeret beyan edelim diye, bir de sakınırlar ümidiyle (öğüt veriyoruz). Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca, Biz de kötülükten men edenleri kurtardık, zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü şiddetli bir azap ile yakaladık.

OKU:   Temizlik dilinin işaretleri

Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara: ‘Aşağılık maymunlar olun!’ dedik.”1

Hayat-ı içtimaiye-i siyasiyede2 sıdkın ölmesi her halde böyle bir şeydir. Öyleyse bunca hastalığı tezyid eden fiillerle bu İslâm milleti nasıl belini doğrultacak, nasıl ayakları üstüne kalkacak; sorabilir miyim? İslâm milleti olarak kurun-u vustada durmaya devam mı edeceğiz?

KOSGEP KREDİLERİ -2

Devletin kosgeb gibi kuruluşlarla küçük ve orta ölçekli sanayii, esnafı ve işini geliştirmek isteyen kişi ve kuruluşları desteklemesi sosyal devlet olmasının bir vasfıdır. Bu güzeldir.

Sakınca, kredinin faizli olması halinde söz konusudur. Devletin, ekonominin başı olarak ister kendisi ödesin, ister kişilere uygulasın, faiz uygulaması doğru değildir. Faizsiz işlemleri arttırması ise, umulur ve beklenir.

Ucu açık, her istediğin yerde kullanılabilen, projesiz ve –kişi için faizsiz olsa bile, faizini devletin ödediği— faizli krediler caiz olmaz.

Faizsiz destekleme kredilerini amacı dışında kullanmamalı, su-i istimal etmemeli, geri ödeme esnasında zorlanacağın limitlerde kredi almaktan kaçınmalıdır.

 

GÜNÜN DUÂSI

Ey gizliyi bilen! Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan! Ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi olan Allah’ım! Verdiğin nimetleri helalinden kıl! Rızkımızı geniş kıl, dar eyleme! Şükrü, hamdi, sabrı, rızayı, memnuniyeti zor eyleme! Âmin.

Dipnotlar:
1- A’râf Sûresi: 163-166.
2- Eski Said Dönemi Eserleri, Hutbe-i Şamiye, s. 325.

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Din hizmeti ve siyaset

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir