İslâm birliğine giden zorlu dönemeç

Ali Bey: “Kudüs meselesinin, ‘Cemahir-i İslâmiye’nin İttifâkı’ hususunda hayırlı sonuçlar çıkaracağı kanaatini taşıyabilir miyiz? Ayrıca ahir zamanda Yahudi-Müslüman savaşına işaret eden hadisler de var. Bu konuda neler söylenebilir?” MUSİBETLERİN TETİKLEDİĞİ BİRLİK YOLU İslam dünyası, İslam birliğine giden zorlu bir dönemeçten geçiyor. Kader-i İlahî İslam âlemini böyle bir hayırlı sonuca doğru

Devamı

Yahudilerin iki fesadı

Nurettin Bey: “Sözler sayfa 366’da geçen, İsrailoğullarının oğullarını kesip kadın ve kızlarını hayatta bırakan hangi Firavun’dur? Burada tefsiri yapılan İsra 4. Ayette İsrail oğullarının iki kere fesad çıkaracağı meselesi nedir?” Tarihte İsrailoğulları İsrailoğulları Mısır’da Firavunlar zamanında hayli zulme uğramışlar; fakat kendilerini Firavun’un zulmünden kurtaran ve müstakil bir kimlik giydiren başta

Devamı

İsrailoğullarının vahiyle imtihanı

Nurettin Tokdemir: “Sözler s. 366’da geçen, İsrailoğullarının oğullarını kesip kadın ve kızlarını hayatta bırakan hangi Firavun’dur? Burada tefsiri yapılan İsra 4. âyette İsrailoğullarının iki kere fesad çıkaracağı meselesi nedir? Bu âyetin izahı.” İsrailoğulları Mısır’da Firavunlar zamanında hayli zulme uğramışlar; fakat kendilerini Firavun’un zulmünden kurtaran ve müstakil bir kimlik giydiren başta

Devamı

İsrailoğullarının hırsı

Ethem Bey: “Bazı âyetlerde1 ‘üzerlerinize bıldırcın eti ile kudret helvası indirdik.’ ifadeleri geçiyor. Bu ne demektir? Bu âyetlerin açıklaması Risale-i Nur’da var mı?” Hazret-i Mûsâ (as) İsrailoğullarını Mısır’dan çıkarıp Tîh çölüne getirince burada konakladı. İsrâiloğullarının yiyecek ve içecekleri yoktu. Her türlü ihtiyaçları bakımından Hazret-i Mûsâ’ya bağımlı bulunmaktaydılar. Hazret-i Mûsâ (as)

Devamı

Bıldırcın eti ile kudret helvası

Ethem Bey: “Bakara Sûresi 57. ve Taha Sûresi 80. âyetilerinde geçen ‘üzerlerinize bıldırcın eti ile kudret helvası indirdik’ cümlesini açıklar mısınız?” Hazret-i Musa (as) İsrail oğullarını Mısır’dan çıkarıp Tîh Çölüne getirince burada konakladı. İsrail oğullarının yiyecek ve içecekleri yoktu. Her türlü ihtiyaçları bakımından Hazret-i Musa’ya bağımlı bulunmaktaydılar. Hazret-i Musa (as)

Devamı

A´râf Sûresi 166. âyetini açıklar mısınız?

Denizli’den Emine Kocaeri: “A’râf Sûresi 166. âyetinde, ‘Biz de onların aşağılık maymun olmasını diledik’ cümlesini açıklar mısınız?” A’râf Sûresinin bahsettiği konulardan biri, Hazret-i Mûsâ’nın (as) peygamberliği ve İsrailoğullarının tutarsız ve dengesiz hareketleridir. İsrailoğulları Hazret-i Mûsâ’ya iman ediyorlar, fakat imanlarında sebat etmiyorlar. Bazan peygamberleriyle alay ediyorlar, bazen elleriyle heykeller yapıp kudsiyet

Devamı

`Üzerlerinize bıldırcın eti ile kudret helvası indirdik.´ cümlesini açıklar mısınız?

Yerköy’den Ethem Erbaş: “Bakara Suresi 57. ve Tâhâ Suresi 80. âyetlerinde geçen ‘Üzerlerinize bıldırcın eti ile kudret helvası indirdik.’ cümlesini açıklar mısınız? Bu âyetlerin açıklaması Risâle-i Nur’da var mı?” Hazret-i Mûsâ (as) İsrailoğullarını Mısır’dan çıkarıp Tîh çölüne getirince burada konakladı. İsrâiloğullarının yiyecek ve içecekleri yoktu. Her türlü ihtiyaçları bakımından Hazret-i

Devamı