Yeni Asya zarara rızasıyla gireni savunmaz

Aydın’dan Turgay Namdar: “Üstad hazretlerinin ifade ettiği, ‘Zarara kendi razı olanın lehinde bakılmaz, ona şefkat edip acınmaz.’ (Emirdağ Lahikası, s. 91) gerçeği muvacehesinde, hiçbir şeyden habersiz masumları hariç tutarsak, zarara rızasıyla giren bazı çevrelerin lehine yayın yaptığımız ithamları geliyor. Bu ithamlara nasıl cevap verebiliriz?”

 

Yeni Asya Baki Değerleri Savunur

Dilin kemiği yoktur derler. Herkes, kendisini kaptırdığı algı çerçevesinde her sözü söyler. Sözün söylenmesi değil, sözün doğru ve haklı olup olmaması önemlidir.

Yeni Asya zarara rızasıyla girenleri savunmuyor. Yeni Asya’nın savunduğu değerler Kur’ân’ın “bakiyatü’s-salihat” dediği baki değerlerdir. Yeni Asya bu değerlerden taviz vermez. Kendisine çamur da atılsa, iftira da yese, taş da yese, ceza da görse, tirajı da düşse, Yeni Asya taviz vermez. Esasen Yeni Asya’nın bu tavizsizliği elli yıllık bir çizgide kendini göstermiştir. Haza min fazli Rabbi.

Bazen silik sözler pek fazla revaç buluyor ve eller üstünde taşınıyor. Böyle zamanlarda hak ve hakikatin yüzüne pek fazla bakan olmuyor. Hak ve hakikatler pek garip kalıyor. Pek kimsesiz kalıyor. Yığınla insanlar silik sözlerin peşine düşmüştür ve çamuru misk-ü anber zannederek başına gözüne sürmüştür çünkü.

Böyle zamanlarda siz melek de olsanız, taş ve sopa yiyeceksiniz. Yeni Asya buna hazırdır. Yer; ama söyler!

Allah’tan ki, nice taşlar yemiştir de, elinde bulundurduğu nur halesini, başında taşıdığı hakikat tacını, neşretmekle şeref duyduğu bâkî değerleri hiçbir devirde hiçbir silik söze ve hiçbir çamura satmamıştır Yeni Asya.

Yeni Asya Zor İmtihanlardan Yılmamıştır

Bu kolay olmamıştır şüphesiz. Başına gelmedik kalmamıştır. Ancak Yeni Asya’nın, bunca yıldırıcı ve zor şartları göğüsleyip, hakikatleri elinden düşürmeden savunmaya devam ettiğini gördükçe Peygamber Efendimiz’in (asm) şu uyarısını hatırlamadan geçemiyorum:

Abdullah bin Mugaffel (ra) rivayet ediyor: Bir adam bir gün Resulullah Efendimiz’e (asm): “Ya Resullah! Ben seni gerçekten çok seviyorum.” Dedi. Resulullah Efendimiz (asm): “O sözüne dikkat et!” buyurdu. Adam sözünü tekrarladı. Resulullah Efendimiz (asm) tekrar: “Söylediğin sözüne dikkat et! Ciddi misin?” buyurdu. Adam: “Vallahi çok seviyorum ya Resulallah!” dedi. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Eğer beni gerçekten seviyorsan fakirliğe, çileye, belaya, imtihana hazır ol! Çünkü fakirliğin, çilenin, belanın, imtihanın beni seven kimseye gelmesi selden daha hızlıdır.”1

Rabbim bela vermesin! Ama Yeni Asya eğer hak ve hakikati savunuyor ve taviz vermiyorsa, eğer yayınladığı sözlerde ve savunduğu değerlerde sadece Allah’ın rızasını gözetiyor, arıyor ve Resulullah’ın (asm) şefaatini istiyorsa, eğer Risale-i Nur gibi bir iman ve Kur’ân davasının naşir-i efkârı ise bu çilesiz, belasız, fakr-u halsiz, çamur- iftira atansız olmayacaktır! Yeni Asya camiası bunun farkındadır.

Beraat-ı Zimmetin Asıl Olduğunu Savunmak Suç mu?

Seveniniz de olacak, sevmeyeniniz de… Ama siz kimseye kızmadan, kırılmadan, darılmadan, zor da olsa, yıpratıcı da olsa, hakkı tutup kaldıracaksınız. Eğer Hakkın rızasını gözetiyorsanız. Başka hiç şansınız yok! Gelen taşları ve lafları gül sayacaksınız. Hiç sakıncası yok. Yeni Asya’nın savunduğu baki değerlerden bir tanesi: “Beraat-ı zimmet asıldır” hükmüdür. Mecelle’ye ait bir çağdaş hukuk normudur.

Bu hukuk normu çok zedelenmiştir. Bunu kimse söylemiyor diye, Yeni Asya da söylemesin mi? O zaman hakkın hatırı nerede kalacak? İnsanlar suçlu suçsuz içeriye tıkılmış ve çoğuna –hâlâ- hiçbir işlem yapılmamıştır. Bu adalet değil, zulümdür. Bu hak iadesi değil, hak ihlalidir. OHAL ile bu ihlale meşruiyet kazandıramazsınız. Binlerce masum üretirsiniz, binlerce insanı mağdur edersiniz ve bu masumların hukukunu çiğnersiniz. Bu günahtır.

Yeni Asya’nın söylediği budur. Bu, suçlulara arka çıkmak değildir. Bu, adaletin ve hukukun bir an önce tahakkukunu istemek ve savunmaktır.

Dipnotlar:
1- Tirmizi, Zühd, 36

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Musîbetler bizimle konuşur
2.500
Hüseyin Bey: “Bir musîbet, illâki hatalarımızın bir sonucu mu? Yoksa Allah bizi değişik şekillerde imtihan ediyor olamaz mı? Bu konuya açıklık getirebilir misiniz?” MUSÎBETİN DİLİ VARDIR Musîbetl...
Evet mi, hayır mı derken…
497
Abdullah Tunç: “Sevad-ı azam’ı siyasî meselelere yorumlayanlar var. Üstad’ın şu sözüne istinaden: ‘Ekseriyete ve sevad-ı azama dayandığı zaman lâkayt Emevilik, en nihayet ehl-i Sünnet cemaatine girdi....
Siyaset topuzu
1.781
Kütahya/Tavşanlı’dan Recep Ziftçi: “Lem’alar’da İkinci Meraklı Sualin giriş kısmını açar mısınız?"  Tarih 12.08.1930. Ankara’nın izniyle yeni bir parti kuruluyor: SCF. Yani, Serbest Cumhuriyet F...
Arakan’da gözyaşlı bayram
143
Naci Tepir: “Arakan’da tarihin en ağır ve acı katliâmı yaşanıyor. Rohingya Konseyi, Myanmar ordusunun Arakan’da son üç günde 2-3 bin Müslüman katlettiğini duyurdu. Müslüman oldukları için yaşlısı, kad...
Mazluma Allah yeter!
793
Konya’dan Ali Osman Karakaya: “Şu cümlede geçen musika-i İlâhi ne demektir? “Sivrisinek tantanasını kesse, bal arısı demdemesini bozsa, sizin şevkiniz hiç bozulmasın, hiç teessüf etmeyiniz. Zîra, kâin...
Bezm-i Elest üzerine
1.273
Ordu’dan okuyucumuz: “Kâlû Belâ nedir? Neden hatırlamıyoruz?” KÂLÛ BELÂDAN BERİ MÜSLÜMAN’IM Eskiden öğretilirdi: “Ne zamandan beri Müslüman’sın?” diye sorulduğunda, “Kâlû Belâdan beri.” diye ceva...
Baba ile evlât arasındaki parasal ilişkiler nasıl olmalı?...
24.417
KKTC’den okuyucumuz: “Baba oğula emânet para verse, oğul da onu harcasa ve geriye ödemese ne olur? Baba ile evlât arasındaki parasal ilişkiler ve hukuk nasıl cereyan etmelidir?” Baba ile evlât arasın...
Mahşerde şefaat haktır
534
Hüseyin Bey: “Şefaat konusu tv’de zaman zaman tartışılıyor. Şefaatin ne Kur’ân’da, ne hadislerde olmadığını söyleyenler var. Bunun aslı nedir?”   Şefaat sözlükte; birinden, başkası adına bir ...
Cariyelerin hakkı
474
Diyarbakır’dan Said Kurt: “Nisa Sûresi, 3. âyette, ‘Eğer hanımlarınız arasında adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız, sadece bir tane ile veya sahip olduğunuz (cariyelerle) yetinin. Bu, adal...
Farklı mezhepleri uygulamada nelere dikkat edelim?
2.527
Şerife Dayı: “Mâliki’yi taklit eden bir Hanefi’nin gusülde, namaz abdestinde ve namazda dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?” Dört Mezhebin de İçtihatları Haktır Bir mezhep sâliki, keyfi olarak ...
Müslüman’ın başına musîbet hatalarından dolayı mı gelir?...
1.851
Hüseyin Bey: “Bir Müslüman’ın başına bir musîbet veya benzer olumsuz bir durum gelirse bu durum illaki o kişinin hatalarının bir sonucu mu? Yoksa Allah kulunu değişik şekillerde imtihan ediyor olamaz ...
Tesanüd imtihanı…
555
İç Anadolu’dan arayan hanım okuyucumuza: Bizim net ve belirgin ölçülerimiz var: 1- Nur Talebeleri Nur hizmeti yapmakla meşguller ve sadece bu alanda görevliler. Onlar topuz tutmuyorlar! Üstadlar...
Barla’da nurla dolu beş gün
1.100
BARLA DÜNYANIN MERKEZİ   Barla rahmete hamil! Barla feyzin ve bereketin taşıyıcısı! Barla ebedü’l-âbâdın latif bir kapısı! Barla asrın İmamına ev sahipliği yapmış, Risale-i Nur’un ilk medrese...
Kur’ân’da fitne
665
Eyüp Bey: “Fitne Kur’ân’da hangi anlamlarda kullanılmıştır?”   1-Fitne kimi âyette, imtihan ve deneme anlamında kullanılmıştır: “Onlar Süleyman’ın mülkü hakkında şeytanların uydurdukları y...
Yeni Asya ve Hürriyet-i Şer’iye dâvâsının kökleri
787
Hazret-i Âdem ve Hürriyet-i Şer’iye Önce Hazret-i Âdem’in (as) yaratılışında gündeme geldi hürriyet-i şer’iyye nuru.   Bu nuru, bizzat Cenâb-ı Hak Melaikeleri muhatap almak, onları iradelerind...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir