Siyasette doğru ölçüler

Uşak’tan Cahit Özpınar: “Üstadın siyasî görüşü nedir? Açıklar mısınız?” Bu Gün de Tazeliğini Korumaktadır Bediüzzaman, dinî, imanî, içtimaî ve siyasî konularda da çok büyük bir ilim mirası bırakmıştır. Onun Kur’ân’dan ve hadis-i şeriflerden süzerek alıp ortaya koyduğu içtimaî ve siyasî ölçüler ümmetin yaralarına merhem mahiyetindedir. “Din ve iman” alanındaki vazifesi,

Devamı

Said Nursî’nin siyasete getirdiği orijinal yaklaşım

Hilmi Çekici: “Said Nursî siyasetten uzak durmuştur. Ama aynı zamanda siyasî vazifesi de vardır. Bunu nasıl anlayacağız?” Said NursÎ ve Siyaset Said Nursî bir din âlimidir. Savunduğu değerler bakidir, uhrevîdir, semavîdir. Siyaset ise bir yönetim sanatı olmakla beraber, dünyevîdir, arzîdir, geçici teamüllere sahiptir. Said Nursî ile siyaset, hem de siyasette

Devamı

Said Nursî’nin siyasî vazifesi

Hilmi Çekici: “Said Nursî siyasetten uzak durmuştur. Ama aynı zamanda siyasî vazifesi de vardır. Bunu nasıl anlayacağız?” Büyük Bir Vazife Said Nursî Hazretleri’nin siyasî vazifesi vardır. Ama o, siyasetçi değildir. Said Nursî, siyasî vazifesini bir parti kurmadan, devletin idaresine karışmadan, siyasî oluşumlara bir adam göndermeden ve hatta siyaseti takip etmeden,

Devamı

Nurcular neden siyaset yapmazlar?

Kütahya’dan Recep Ziftçi: “12. Şuada bir mektupta (s. 323h) ehl-i hak üç durumda da haksız bulunuyor. Bu konuyu açar mısınız?” Hizmetin Arı-Duruluğu Üstad Bediüzzaman hazretleri bütün ömrü hayatında dine, imana ve Kur’ân’a, en saf haliyle, arı duru biçimde, dine din olduğu için, imana iman olduğu için, Kur’ân’a Kur’ân olduğu için

Devamı

Ecnebi oyunlarıyla İslâmiyet’te inkılâp yapılmaz

İsmail Subaşı Bey: “Barla Lâhikası’nda, ‘Seyda’nın bintü’l-fikri o güzel kıza, Hulûsi ile Abdülmecid’den maadâ her kim bakarsa câiz değildir. Mahrem olanlar da, bu hususta nâmahremdir.’ cümlesinde kast edilen mahremiyet nedir?” Yedinci Kısmın Önemli İşaretleri Bu cümle, Hulûsi Bey’in Barla Lâhikası’nda geçen bir mektubundandır ve Abdülmecid Efendi’ye aittir. Hulûsi Ağabey, Yirmi

Devamı

Siyasî mücedditlik diye bir kurum var mıdır?

Ahmet İlhan: “Siyasî mücedditlik nedir? Dinde böyle bir kurum var mıdır?” Maksadı Aşan İfadeler Mücedditlik dinî bir kurumdur. Siyasî mücedditlik diye bir kurum veya kavram ise söz konusu değildir. Ancak bir müceddidin siyasî alanlarda görevleri söz konusu olabilir. Bu sebeple durduk yere “siyasi mücedditlik” algısı oluşturmaya çabalamak abesle iştigaldir. Bir

Devamı

Yeni Asya zarara rızasıyla gireni savunmaz

Aydın’dan Turgay Namdar: “Üstad hazretlerinin ifade ettiği, ‘Zarara kendi razı olanın lehinde bakılmaz, ona şefkat edip acınmaz.’ (Emirdağ Lahikası, s. 91) gerçeği muvacehesinde, hiçbir şeyden habersiz masumları hariç tutarsak, zarara rızasıyla giren bazı çevrelerin lehine yayın yaptığımız ithamları geliyor. Bu ithamlara nasıl cevap verebiliriz?”   Yeni Asya Baki Değerleri Savunur

Devamı