Zekâtlarımız hizmetlerimize

Muhtelif okuyucularımız: “Zekâtımızla yayınlarımızı destekleyebilir miyiz?” KILIÇ YERİNE KALEM    Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Kıyamet günü âlimlerin mürekkebi şehitlerin kanı ile tartılır. Âlimlerin mürekkebi üstün gelir.” 1 Anlaşılıyor ki, asrımızın cihad vasıtası dâhilde kılıç değil, kalem ve yazıdır. Sünnette de, günümüzde de kalem, yazı ve mürekkep, kılıçtan daha keskindir.

Devamı

Yeni Asya zarara rızasıyla gireni savunmaz

Aydın’dan Turgay Namdar: “Üstad hazretlerinin ifade ettiği, ‘Zarara kendi razı olanın lehinde bakılmaz, ona şefkat edip acınmaz.’ (Emirdağ Lahikası, s. 91) gerçeği muvacehesinde, hiçbir şeyden habersiz masumları hariç tutarsak, zarara rızasıyla giren bazı çevrelerin lehine yayın yaptığımız ithamları geliyor. Bu ithamlara nasıl cevap verebiliriz?”   Yeni Asya Baki Değerleri Savunur

Devamı

Migros ve Carrefour’dan Yeni Asya alınmaz mı?

Bazı okuyucularımız soruyor: “İsrail yandaşı olan ve içki de satan Migros’tan ve Carrefour’dan Yeni Asya alınır mı?” GÜNAH MI OLUR? Doğrusunu isterseniz, Migros’un ve Carrefour’un İsrail yandaşı olup olmadığını bilmiyorum. Tahkik etmedim. Ama sorumluğu bize ait olmayan bir mesele ile meşgul olmamıza ve murdar şeylerle midemizi bulandırmamıza gerek var mı?

Devamı

İstikamet Rabbimin lütf-u ikramıdır, şükür ister

İzmir / Karabağlar’dan Rıdvan TAŞ: “Çok çalkantılı günlerden geçiyoruz. Savrulan savrulana. Elhamdülillah Risale-i Nur’un şahs-ı manevisinin ürünü olan Yeni Asya zırhı bizi dinen, fikren, siyaseten koruyor. Şükür borcumuzu ödemek, istikamette kalmak ve kabre imanla gitmek için bize düşen görevler nelerdir?”   ÖNEMLİ BİR İSTİKAMET SIRRI Yeni Asya aslında ve zahirde

Devamı

Adaleti öldürdüğün gün devlet de ölür!

Ahmet Yıldırım: “Gazetemizin adalet yürüyüşüne destek vermesi doğru bir tavır mıdır? Rahatsız olanlara ne söylenebilir?” Yeni Asya’nın Savunduğu Değerler Herkes bilir ki Yeni Asya savunduğu temel değerlerini şu ya da bu partiden almaz, dernekten almaz, şahıstan almaz. Doğrudan doğruya Risale-i Nur’dan alır. Risale-i Nur ise Kur’ân’ın malıdır. Yeni Asya yayın

Devamı

Bediüzzaman gazete okur muydu?

Lazgin Demir: “Gazete çıkarmaya Üstad Hazretleri’nin bakışı nasıldır? Bazıları bunu tenkit ediyor. Bunlara nasıl bir cevap verebiliriz?”   Bir Gazete Haberinin Vesile Olduğu Kükreyiş Bediüzzaman Hazretleri hem Eski Said döneminde, hem Üçüncü Said döneminde gazeteye ilgi duyuştur, yer yer okumuştur, okutmuştur ve makale yazmıştır. Hatta Eski Said Dönemi yazılarının birçoğu

Devamı

Evet mi, hayır mı derken…

Abdullah Tunç: “Sevad-ı azam’ı siyasî meselelere yorumlayanlar var. Üstad’ın şu sözüne istinaden: ‘Ekseriyete ve sevad-ı azama dayandığı zaman lâkayt Emevilik, en nihayet ehl-i Sünnet cemaatine girdi. Adetçe ekalliyette kalan salâbetli Alevilik, en nihayet az bir kısmı Rafziliğe dayandı.’ Ayrıca Yeni Asya’ya eveti desteklemediği için anarşist diyenler var.” Ahmet Bey: “Bir

Devamı