Mübârek arkadaşlar sınıfı

İstanbul’dan Fatma: “Peygamberlerin akrabalıkları ne demektir?”

Peygamberlere îmân eden, onları seven ve gittikleri yoldan giden; hepsinin dînine vâris olan âhir zaman Peygamberi Hazret-i Muhammed’in (asm) sünnet-i seniyesini yaşamaya çalışanlar, sünnet-i seniyeden hisseleri oranında peygamberlere “akraba” hükmündedirler. Soy bağı olup olmamasının önemi yoktur. Bilindiği gibi soy bağı olduğu halde îmân etmemiş olan peygamber yakınları için Kur’ân-ı Kerîm’in hükmü, onların peygamberin ehli olmadıkları yönündedir. Hazret-i Nuh (as) tufanda boğulmak üzere olan oğlunun kurtulması için, “Rabbim, oğlum benim ailemdendir” diye duâ etmişti; ama Cenâb-ı Hak: “Ey Nuh! O senin ailenden sayılmaz. O kötü amel sahibidir. Öyleyse mahiyetini bilmediğin şeyi Benden isteme” buyurmuştu.1

“Ey Muhammed! De ki: Vazifem karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Sizden istediğim ancak akrabaya sevgi ve ehl-i beytime muhabbettir”2 âyetinin tefsîrinde Bedîüzzaman Hazretleri, Peygambere (asm) yakınlıktan kastın, sünnet-i seniyeye uymak olduğunu, sünnet-i seniyeye irtibâı terk edenin Peygamberin (asm) hakîkî yakını olmayacağını bildirir.3

Nihâyet Kur’ân, Allah’a ve Allah’ın peygamberine itaat edenleri hem birbirleriyle hakîkî kardeş4, hem de peygamberlerle, sıddîklarla, şehitlerle ve sâlih kimselerle hakîkî arkadaş ve akraba ilân eder ve bu “mübârek arkadaşlar sınıfını” ebedî hayatta birlikte olmakla müjdeler.5

Dipnotlar:

1- Hûd Sûresi, 11/45,46
2- Şûrâ Sûresi, 42/23
3- Lem’alar, s. 28
4- Hucurât Sûresi, 49/10
5- Nisâ Sûresi, 4/69

OKU:   Hz. İsa (as) hakkında

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir