Peygamber Efendimiz (asm) ne ile sınandı?

Sinan Bey: “Allah (cc) Nuh’u sel ile İbrahim’i ateş ile Yusuf’u ayrılık ile Harun’u ihanet ile Yunus’u sabır ile sınadı. Peygamber Efendimiz (asm)’i ne ile sınadı?” PEYGAMBERLER AĞIR İMTİHANLARDAN GEÇMİŞLERDİR   Bütün Peygamberler en ağır imtihanlardan geçmişler, bu imtihanlarla savaşırken kayırılmamışlar, kendilerine imtiyaz tanınmamıştır. Nuh Aleyhisselam sadece sel ile değil, kavminin barbarlığı,

Devamı

Peygamberler hata ederler mi?

Fatih Akyüz: “Peygamberlerin ismet sıfatı olduğunu biliyoruz; peki bu durum onların bizim için her halleriyle model olmalarına engel değil mi? Efendimiz (asm) hiç günah işlemiyorsa neden günde 70 defa istiğfar etmiştir? Kur’ân’da bazı nebilerin hatalarından bahsediliyor Hz. Âdem’in (as) yasak meyveden yemesi, Hz. Musa’nın (as) bir kişiyi öldürmesi gibi bunlar

Devamı

Peygamberleri teknoloji lideri ilân eden kitap: Risale-i Nur

Ordu Aybastı’dan Aşkın Doğan: “Kur’ân’ın bilimsel mu’cizelerine Bediüzzaman’ın bakış açısı nasıldır?” HAZRET-İ ÂDEME’ (as) İSİMLERİN ÖĞRETİLMESİ Yirminci Söz ve Yirmi Beşinci Söz Kur’ân’ın bir değil, kırk vecihle mu’cize olduğunu ispat eder. Yirminci Söz’de iki makam vardır: Birinci Makam’da Hazret-i Âdem’e (as) isimlerin öğretilmesi mu’cizesi ile Hazret-i Musa’ya (as) verilen birçok

Devamı

Peygamberler Peygamber olmadan önce Peygamber olacaklarını biliyorlar mıydı?

Kdz. Ereğli’den Muhammed Danışmaz: “Peygamberler Peygamber olmadan önce peygamber olacaklarını biliyorlar mıydı, bilmiyorlar mıydı?” Peygamberler peygamber olmadan önce, tebliğ sıfatından başka peygamberlere mahsus diğer sıfatlara sahip idiler. Zeki idiler, metin idiler, dosdoğru idiler, ismet sıfatına sahip idiler. Günah işlemekten korunmuşlardı. Sadece tebliğ sıfatına peygamberlik gelince sahip oldular. Peygamberlerin peygamber olmadan

Devamı

Peygamberlerle berâber olmayı netice veren ticâretin şartları nelerdir?

Manisa’dan Atilla Böyür: “Peygamberlerle ve şehidlerle berâber olmayı netice veren ticâretin şartları ve incelikleri nelerdir?” Doğru, dürüst ve kendine güvenilen ticâret ehlinin peygamberlerle, sıddîklarla ve şehidlerle berâber olduğunu bildiren hadis-i şerifi yukarıda zikrettik. Buna göre Müslüman bir ticâretçi: 1- Doğru olmalı, malını satarken yalan beyanda bulunmamalı, müşteriye mümkün mertebe yeminli

Devamı

Peygamberlerin akrabalıkları ne demektir?

İstanbul’dan Fatma: “Peygamberlerin akrabalıkları ne demektir?” Peygamberlere îmân eden, onları seven ve gittikleri yoldan giden; hepsinin dînine vâris olan âhir zaman Peygamberi Hazret-i Muhammed’in (asm) sünnet-i seniyyesini yaşamaya çalışanlar, sünnet-i seniyyeden hisseleri oranında peygamberlere “akraba” hükmündedirler. Soy bağı olup olmamasının önemi yoktur. Bilindiği gibi soy bağı olduğu halde îmân etmemiş

Devamı

Cinlerden peygamber gelmiş midir?

Emir Bey: “Cinlere kendi içlerinden peygamber gönderilmiş midir? Yoksa insanlara gönderilen peygamberler, aynı zamanda cinlere de mi gönderilmiş oluyor?” Kur’ân, insanların ve cinlerin Allah’a îmân ve ibâdet yapmaları için yaratıldıklarını bildirir.1 Îmân ve ibâdet görevi teklifi gerekli kılar. Teklif olmadığında mükellefiyet ve yükümlülük başlamaz. Kezâ Kur’ân, cinlerden bir topluluğun Kur’ân’ı

Devamı