Cafer-i Sadık’ı (ra) tanıyalım

Ahmet Şahin: “Risale-i Nur’da zikri geçen Cafer-i Sadık hakkında bilgi verebilir misiniz? Ayrıca Caferîliğin dört mezhepten farkları nelerdir?” Şanlı Bir İmam Bediüzzaman Hazretleri “eimme-i alişan”, “hakikî verese-i Nebeviye” “mehdi misal” 1, “manevî mehdî” 2 sıfatlarıyla Cafer-i Sadık Hazretleri’nden bahsetmiş, bu zat-ı âlişanın şerefli ecdadı gibi manevî zulmü ve zulümatı dağıttığını,

Devamı

Ehl-i Beyt’in imamları kimlerdir?

Eskişehir’den Süleyman Akkın: Risalelerde “Ehl-i Beyt’in eimme-i isna aşer” 1 veya “Ehl-i Beyt’in on iki imamı” 2 olarak geçen imamlar kimlerdir? İmamiye’nin Görüşleri “Kendilerine on iki (isna aşere) adam velâyet ettiği müddetçe insanların işi devam edecektir.” 3 “İçlerinde on iki (isna aşere) halife geçmedikçe bu iş son bulmayacaktır.” 4 “Kıyamet

Devamı

Aleyhisselâm ifadesi kimler için kullanılır?

Atilla Yılmaz: “Hazret-i Mehdi’ye aleyhisselâm ve mehdi-yi resul denir mi? Bunlar ne anlama geliyor?”   HAKTAN HALKA GELENLERE SELâM OLSUN Aleyhisselâm kelimesi örfte peygamberlere söylenen bir selâm ifadesidir. Peygamberler haktan halka gelmesi cihetiyle onlara selâm vermek, vazifesini kabul ve teslim anlamını taşıyor. Bediüzzaman diyor ki: “Risalet Haktan halka bir elçiliktir

Devamı

Siyasetin Müslüman üzerindeki tahribatı

Ordu’dan Kasım Müezzinoğlu: “Kastamonu Lâhikası 30 nolu mektup’ta geçen âlim zat ve İslâm düşmanı kâfir kimdir ve Ehl-i Beyt’ten seyitler cemaatinin kâfire mağlubiyeti hangi olaydır? SİYASET MÜSLÜMAN’I BOZUYOR Siyaset Müslüman’ın ahlâkını bozuyor, dilini yalana alıştırıyor, gönlünü dünyaya çeviriyor, ferasetini gideriyor, basiretini bağlıyor, takvasını alıyor, şerefini çalıyor, ruhuna husumet tohumu ekiyor,

Devamı

Manevî muhaverelerde Risale-i Nur

Tahsin Bey: “Yedinci Şuâ’nın sonunda, ‘Bugünlerde manevî bir muhaverede…’ diye başlayan bir cümle var. Bu cümleyi açar mısınız? Nasıl bir muhaveredir?” RİSALE-İ NUR BİR GAYBÎ İLİMLER HAZİNESİDİR Bediüzzaman, bahsettiğiniz yerde diyor ki: “Bugünlerde, mânevî bir muhaverede bir sual ve cevabı dinledim. Size, bir hülâsasını beyan edeyim: Biri dedi: ‘Risale-i Nur’un

Devamı

On İki İmam ve Hazret-i Mehdi

Salih Sütçüoğlu: “On İki İmam kimlerdir? Son İmam Mehdi-yi Azam hakkında bilgi verir misiniz? Bir hadiste Peygamber Efendimiz (asm): ‘Biz yedi kişi ceddin efendisiyiz: Ben, Ali, Hamza, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi.’ Bu hadiste Hazret-i Mehdi’nin âhir zamanda geldiği hâlde Asr-ı Saadet’teki zatlarla birlikte sayılmasının hikmeti nedir?” ON İKİ İMAM

Devamı

Takiyye İslâmın şiarı değildir

Muharrem Bey: “Takiyye nedir? İslâm inancında yeri var mıdır? Varsa şartları nelerdir?” Takiyye ve takva aynı kökten olup, Arapça itteka ve veka kökünden gelmişlerdir. Korunmak ve sakınmak anlamını taşıyorlar. Şu kadar var ki, takva Allah korkusunu ifade ederken, takıyye genelde insanlardan korkmak ve sakınmak anlamında kullanılmıştır. Ehl-i sünnetin yalnız kâfirlere

Devamı