Secde ayeti

M. F. Ç. Rumuzlu okuyucumuz: “23. cüzün sonlarına doğru yer alan secde âyetinde secde ile ilgili herhangi bir kelime geçmiyor. Bunun hikmeti nedir? Biraz açar mısınız?”

Bahsettiğiniz âyet Sâd Sûresinin 24. âyetidir. Bu âyette Hazret-i Dâvud Aleyhisselâma sû-i kast niyetiyle gelen, gizlice duvardan tırmanarak mescide atlayan, fakat niyetleri anlaşılmasın diye korkularından birbirlerinden dâvâcı olduklarını söyleyen iki kişiden Hazret-i Dâvud’un (as) Allah’a sığındığı ve secde ettiği haber verilir.

Bilindiği gibi, Hazret-i Dâvud Aleyhisselâm mescitte ibadet ediyordu. Muhafızlar ise yabancı ve tanınmayan kimselerin mescide girmesine izin vermiyorlardı. Hazret-i Dâvûd Aleyhisselâma sû-i kast yapmak isteyen iki düşman da mescide duvardan tırmanarak, Hazret-i Dâvûd Aleyhisselâm’ın yanına girdi. İçeriye girince de bu yapmacık dâvâyı uydurdular. Hazret-i Dâvûd Aleyhisselâm bunun bir imtihan olduğunu anladı ve Allah’a secdeye kapandı.

İlgili âyeti hatırlayalım: “(Ey Muhammed!), Sana dâvâcıların haberi ulaştı mı? Onlar mescidin duvarına tırmanmışlardı. Davut’un yanına girmişlerdi de Dâvud onlardan korkmuştu. ‘Korkma! Biz birbirine hasım iki dâvâcıyız, aramızda adaletle hükmet, haksızlık etme; bize doğru yolu göster’ dediler. (Onlardan biri şöyle dedi:) ‘Bu, kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. Böyle iken ‘Onu da bana ver’ dedi ve tartışmada beni yendi. Davud: ‘And olsun ki, senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana haksızlıkta bulunmuştur. Doğrusu ortakçıların çoğu, birbirlerinin haklarına tecavüz ederler. Yalnız iman edip de iyi işler yapanlar müstesna. Bunlar da ne kadar az!’ dedi. Davud, kendisini denediğimizi sandı ve Rabb’inden mağfiret dileyerek eğilip secdeye kapandı, tevbe edip Allah’a yöneldi.”1

OKU:   Tecvitte bir hata mı var?

Hazret-i Dâvûd Aleyhisselâm, muhafız ordusundan gizlenip duvardan atlayan, fakat içeride niyetlerini de gizleyip birbirlerinden dâvâcı olduklarını söyleyen bu iki kişinin şerrinden ve görünmez şerlerden Allah’a sığınmış ve secdeye kapanmıştı. Bu âyeti okuduğumuzda, görünür görünmez fitnecilerin ve fesatçıların şerlerinden Allah’a sığınmak için secde yapmak vâcip bulunmaktadır.

Dipnotlar:

1- Sâd Sûresi, 23/21-24 (Not: Bu âyet secde âyetidir. Tilâvet Secdesi yapılmalıdır.)

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir